jente ved datamaskin

Digitaliseringsmidler til MF

MF får midler fra Diku til å teste ut undervisningsformen som kalles omvendt klasserom.

MF er tildelt midler fra Diku (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning) til prosjektet Flipped classroom med aktiv metalæring for både student og lærer. Dikus digitaliseringsmidler deles ut til prosjekter som utforsker og utvikler pedagogisk praksis ved lærestedene. 

- Vi har fått midler til å teste ut en undervisningsform som kalles omvendt klasserom. Den vanligste formen for klasseromsundervisning har vært at studenter møter fagstoffet på forelesning i klasserommet, og så diskuterer de det sammen etter timen. Omvendt klasserom betyr at studentene ser videoer før timen som presenterer stoffet, og så kan de bruke tiden sammen med læreren i klasserommet til å diskutere stoffet, sier Atle Ottesen Søvik, professor i systematisk teologi.

Modellen skal nå testes ut på to emner: Ex.phil og De store spørsmålene

Vil lære mer om læring
På disse emnene skal det i tillegg tilrettelegges for metalæring for student og lærer. 

- Metalæring betyr læring om læring, og poenget er at studentene og lærerne skal lære mer om hvordan studentene lærer, forklarer Søvik.

I praksis skal det skje ved at studentene i tillegg til å se videoer skal kommentere sin egen læring av videoene de ser.

- Studentene må da reflektere over sin egen læring, og samtidig får læreren hjelp til å forstå hvordan han eller hun kan lage enda bedre videoer. Tanken er at studentene nå får mer undervisning i form av videoer og mer tid til spennende diskusjoner i klassen. De må jobbe jevnt med stoffet, og får innsikt i hvordan de selv kan lære mer effektivt. Det blir spennende å evaluere effekten!