Leder av MF CASR - Iselin Frydenlund

CASR – med vind i seilet

– Vi begynner å tiltrekke oss oppmerksomhet i internasjonale forskningsmiljøer, og vi merker stor interesse for flere av senterets prosjekter, sier CASR-leder Iselin Frydenlund. 

Det er snart et år siden forskningssenteret MF CASR ble opprettet. Et godt år.
– Det siste halvåret har vi fått tilslag på tre større forskningsprosjekter. Det er rett og slett litt spektakulært, smiler Frydenlund.

Store nye forskningsprosjekter
Professor Victor Ghica har fått EU-midler til et femårig prosjekt som skal gi ny forståelse av hvordan kristendommen erobret det romerske riket i det fjerde århundre
Les: Får ERC-støtte til senantikk-forskning

Professor Liv Ingeborg Lied skal lede prosjektet «Books known only by Title: Exploring the Gendered Structures of the First Millennium Imagined Library» ved CAS – senter for grunnforskning ved Det Norske Videnskaps-Akademi.  Her skal hun studere bøker fra det første årtusen som vi kun kjenner tittelen på, og som er tilskrevet kvinnelige skikkelser.
Les: Skal forske på bøker vi bare kjenner tittelen på

Førsteamanuensis Iselin Frydenlund selv, leder av CASR, har fått støtte fra Forskningsrådet/FRIPRO til å forske på islamofobi. Prosjektet tar utgangspunkt i de siste tiårenes kraftige økning i anti-muslimske følelser og praksis over hele verden.
Les: MF-prosjekt om islamofobi stottes av forskningsradet

– Alle disse tilslagene er fantastiske nyheter for CASR, og det viser bredden i vår forskningsportefølje. Her er både tidlig misjonshistorie, materielle artefakter, manuskriptforskning, kjønnsperspektiver, antikken, religion, politikk og nasjonalisme i samtiden representert. Vi når altså over både historikk og samtid. Det er flott, sier Frydenlund.  

Ledende på religionsforskning
Hun mener MF CASR er en viktig plattform for forskningskommunikasjon for MF – både nasjonalt og internasjonalt, og at CASR synliggjør at MF har blitt en et av de ledende miljøene for religionsforskning i Norge.

– Det har foregått veldig mye bra forskning på MF over lang tid – MF CASR synliggjør denne forskningen på en annen måte enn hva som har blitt gjort før.

Lederen av senteret mener at CASR skaper godt akademisk felleskap. Hver tirsdag presenteres ny forskning i lunsjen. CASR-forskerne har også ulike fora der de snakker sammen. De spiller på hverandre – og spiller hverandre gode.   

– At vi den siste tiden har fått tilslag på så mange prosjekter er et tegn på at MF er inne i en god stim generelt, og at CASR igjen fasiliterer dette. Vi er et forskningsdrevet senter, og har som mål å ikke få en stor og tung byråkratisk kultur. Vi er ikke en stat i staten, men drevet frem av entusiasme og kjærlighet til forskning, sier Frydenlund.  

Hun tegner et bilde av en gruppe forskere som virkelig går inn arbeidet med hud og hår.

– Forskning er fellesskap – og myten om det ensomme geniet er feil. Man trenger gode fellesskapsstrukturer for at forskere skal få blomstre. Vi har greid å skape entusiasme for forskning og å dra i gang nye prosjekter.

Felleskap og synergi
Forskerne i CASR har ulike team på alle prosjekter. De tre store prosjektene som fikk støtte i høst, knytter til seg nye forskere, stipendiater og post-doktorer.

– Teamene gjør sterke forskningsfelleskap og CASR danner ramme og grunnstruktur rundt disse igjen, sier Frydenlund.  

CASR sørger altså for koordinering og fasilitering, fellesskap og synergi – og legger opp til at forskere skal kunne dra veksler på hverandres erfaringer.

– Vi leser hverandres søknader, og hjelper hverandre i prosessen. Så er det ikke alltid at søknader får tilslag. Men min erfaring er at våre folk deler gleden med dem som har suksess. For suksess, at kollegaer lykkes, er noe vi alle tjener på. Vi har rett og slett et utrolig godt arbeidsmiljø, mener Frydenlund.

2019 – mye på blokka
Så er det ikke alt som er en dans på roser. CASR har begrensede ressurser.

– Vi bør stadig søke smartere og mer effektive måter å jobbe på. Vi bør stadig være på jakt etter å finne riktige veier for videre forskningssamarbeid. Vi vil gjerne få på plass gode strukturer for gjesteforskere, kunne ha folk hos oss over tid. Og vi bør arbeide for økt finansiering til senteret.

Snart er tirsdagslunsjene i gang igjen. Det har vært en liten nyttårspause. 12. februar vil Jan-Olav Henriksen presentere sin nye bok.
Les hele tirsdagslunsjprogrammet her: Tuesday lunches spring 2019

– Dessuten planlegger vi en stor event om religion og politikk 5.-6. september. Der er Elizabeth Shakman Hurd keynote speaker. Hun er en anerkjent professor i politikk og religion ved Northwestern University, USA, og styremedlem i MF CASR. Dessuten byr 2019 på oppstartsfase for våre store nye prosjekter, sier en positiv og glad CASR-leder.