bibel og babbel

Bibel og Babbel

Har du fått med deg MFs nye podcast om forkynnelse i trosopplæringen? Stipendiatene
Per Kristian Hovden Sætre og Linn Sæbø Rystad ønsker å utvikle faglige verktøy. 

Nå har Hovden Sætre og Sæbø Rystad fått utviklingsmidler fra Kirkerådet til å lage podcast. Målet deres er å hjelpe alle som har ansvar for forkynnelse i trosopplæringen til å se og bruke tolkingspotensialet i bibeltekstene.

– Vi vil utvikle en åpen metodikk for tolking av bibeltekster. Metodikken skal brukes på bibeltekster som er sentrale i trosopplæringen. Siden vi begge har praktisk erfaring fra trosopplæringsarbeid, og spesialiserer oss innen homiletikk og bibelfag, har vi et gunstig utgangspunkt for å gjøre dette, sier Hovden Sætre.

Første episode ble lagt ut i slutten av november og er så langt lastet ned 250 ganger. 

Lett tilgjengelig

Podcasten kombinerer altså faglighet og nærhet til praksis med et relativt ubrukt medium i kirkelandskapet, podcasten.

– Trosopplæringsplanen har et manglende fokus på forkynnelse. Vi tilbyr dermed noe som ikke finnes fra før. Podcast er lett tilgjengelig for alle, uansett hvor du bor. Du kan laste den ned og høre på den i bilen på vei til jobb, for eksempel, sier Sæbø Rystad.

De to stipendiatene håper podcasten kan bli til nytte for ansatte og frivillige i kirken, men også for menigheten som lytter til forkynnelsen.

Vil skape bibelinteresse

– Mange ansatte i kirken har utdannelse i både bibelfag og homiletikk, men det kan være utfordrende å finne ut hvordan denne kompetansen kan brukes til å lage forkynnelse for barn. Det ønsker vi å hjelpe til med. Andre som jobber i trosopplæringen har mindre formell utdanning i bibelfag og homiletikk, og målet er at podcasten kan være lett tilgjengelig påfyll for dem også.

De to stipendiatene ønsker at barn og unge får høre forkynnelse som gjør at de kan tolke livet sitt i lys av den kristne tro og bibelfortellingene, og lære å bruke Bibelen selv. Dette håper de podcasten kan bidra til.

– Vi vil gjerne være med på å skape interesse for bibeltekster blant barn og unge. Vi ønsker dessuten en forkynnelse som i større grad enn nå skal oppleves relevant for barn og unge som lytter til den. Vi håper også at metodikken og podcasten vil føre til større frimodighet blant kirkelige medarbeidere for å forkynne til barn og unge – og kanskje også til voksne, sier Sæbø Rystad og Hovden Sætre.

Vil du høre?

Podcasten er tilgjengelig i iTunes, Spotify og Acast

Neste episode kommer fredag 14. desember. 

Følg Bibel og Babbel på facebook for å få med deg alle oppdateringer.