STRAPAC - MF

Arbeider for sosial inkludering

MF er med i EU-prosjektet STRAPAC, som skal gi religiøse organisasjoner og aktører verktøy til å kjempe for sosial inkludering.

STRAPAC – strategisk partnerskap for representanter fra religiøse samfunn – er støttet av EUs Erasmus+program. Prosjektet er et samarbeid mellom MF i Norge, organisasjonen Gal del Ducato i Italia, Aristotle University of Thessaloniki i Hellas, Univeristy of Craiova i Romania og Foundation for Regional Development i Bulgaria.

STRAPACs målgrupper er mennesker fra ulike religioner og kristne konfesjoner. Gjennom entreprenørskap, ledertrening, erfaringsdeling og utvikling av ulike verktøy skal medlemsorganisasjoner og religiøse fagfolk få hjelp til å bekjempe sosial utestengelse.

Skal gi kompetanse
Etter den 30 måneders lange prosjektperioden skal medlemmene i prosjektet ha tilegnet seg større kompetanse om det å være i en flerkulturell og interreligiøs dialog, og om å arbeide effektivt i en sammensatt kultur.

På MF vil postdoktor Daniela Lucia Rapisarda og internasjonal rådgiver Karoline Oftedal administrere prosjektet. MF vil også være vert under STRAPACS sluttkonferanse i Oslo i februar 2020.  

– STRAPAC gir mulighet til samarbeid og utveksling av informasjon og erfaringer med aktører i andre europeiske sammenhenger. Ulik informasjon, ulike perspektiver og erfaringer (god praksis) blir i dette prosjektet ansett som en måte å oppnå innovasjon i både faglig arbeid og praksis, sier Rapisarda.

Elektronisk opplæringsmateriell
Hun forteller at et av målene med prosjektet er å lage et elektronisk opplæringsmateriell. Dette skal være spesielt rettet mot voksne og omhandle tiltak for å håndtere sosial utestenging. Resultatene av STRAPAC-samarbeidet skal være allment tilgjengelige også etter gjennomføringen av prosjektet.

– Hvordan skal arbeidet i STRPAC gjennomføres?
– De fem medlemsorganisasjonene vil organisere et internasjonalt opplæringsarrangement hver. Disse arrangementene skal studenter i høyere utdanning og representanter fra religiøse samfunn kunne delta på.

– Hva ser du mest frem til i dette arbeidet?
– Jeg liker spesielt at prosjektet er internasjonalt, interkulturelt og interreligiøst. Jeg liker også muligheten prosjektet gir for både tematisk og praktisk arbeid. STRAPAC forbinder akademia og organisasjoner, og vil sørge for at faglig produksjon blir tilgjengelig og relevant.