Anerkjente religionsfilosofer besøkte MF

Denne uken kom verdensledende religionsfilosofer til MF. - Det var svært lærerikt å høre diskusjonene mellom så flinke og uenige forskere, sier Atle O. Søvik.

Bildet: 
Alan White (Massachusetts), Lorenz B. Puntel (München), Ingolf Dalferth (Zürich/Claremont), Asle Eikrem (MF), Brian Leftow (Oxford), Atle O. Søvik (MF)

Hva er forholdet mellom teologi og filosofi?

Det er spørsmålet som ble drøftet på MF av noen av verdens fremste religionsfilosofer. Ifølge enkelte er det Thomas Aquinas sitt begrepsapparat som fungerer best til å uttrykke kristne sannheter.

- Den posisjonen ble forsvart av Brian Leftow (Oxford). Lorenz Puntel (München) derimot, hevdet at denne filosofien er selvmotsigende på en rekke punkter, forteller Søvik, professor i systematisk teologi ved MF.
Søvik og førsteamanuensis Asle Eikrem var ansvarlige for fagdagen.

Ingolf Dalferth forsvarte en tredje tilnærming, som han selv kalte for mer «avslappet».

- I denne tilnærmingen er det viktigste at ulike filosofier til ulike tider kan hjelpe teologien til å orientere seg i livet slik at mennesket som synder kan åpne seg for Gud som frelser.

Fagdagen ble støttet med 90. 000 kroner.

Videoopptak
Det ble filmet under fagdagene. Er du interessert i å se disse opptakene? Send en e-post til Atle.O.Sovik@mf.no eller Asle.Eikrem@mf.no.

Du kan lese mer om programmet for fagdagen her.