Bilde av MF

Aktuelle spørsmål og svar når MF er stengt

Her får du oversikt over noen av de viktigste tingene du som student må forholde deg til mens MF er stengt i forbindelse med korona-pandemien.

Hva skjer med undervisningen?
Undervisning i undervisningsrom og auditorier er avlyst. Dette gjelder både heltid- og deltidsemner. I flere emner gis det nå digital undervisning. Følg med i Canvas for informasjon om dine emner/studieprogram.

Hvordan skal eksamen gjennomføres?
Det vil komme endringer i eksamensform i de fleste emner som i dag har skoleeksamen og muntlig eksamen - følg med i Canvas for informasjon om eksamensform i dine emner/studieprogram. 

Hva gjør jeg hvis jeg blir syk?
Dersom du er syk, og får problemer med å følge med på emnene dine: Send en e-post til emneansvarlig for de emnene du er meldt opp til dette semesteret. Gi beskjed om situasjonen din. Du kan også sende en e-post til student@mf.no dersom du vil ha kontakt med studierådgivere, eller til studentprestene om du ønsker noen å snakke med. 

Kan jeg fortsatt få veiledning?
Veiledning vil foregå via digitale løsninger (telefon, Zoom, Skype eller epost)

Hva er Videokonferanseverktøyet Zoom?
MF har Zoom-lisens til alle ansatte og studenter, dette er et av flere gode digitale verktøy nå for undervisning, møter, kollokvier etc.
Slik får du din egen zoom konto på MF.

Hva skjer når praksis ikke kan gjennomføres?
MF jobber med ulike løsninger for at flest mulig skal kunne gjennomføre utdanningene og ha den kompetansen de trenger for å gå ut i arbeidslivet. Studenter med praksis vil få informasjon om tilpasning og gjennomføring av praksis når dette er avklart.

Hva skal studenter på utveksling i utlandet gjøre?
Utvekslingsstudenter eller studenter på feltarbeid i utlandet anbefales å komme hjem. 

Hva skjer med planlagte kurs og arrangementer?
All kurs- og konferanseaktivitet ved MF er avlyst inntil videre. Noen arrangementer, eks MF CASR lunsjer strømmes. Følg med på arrangementer for å se hva som skjer online

Hvordan får jeg kontakt med MF-ansatte?
De ansatte jobber i all hovedsak hjemmefra. Du treffer dem på e-post. 
Har du spørsmål til studierådgivere, ta kontakt på e-post og telefon! Du kan også ta kontakt på student@mf.no om du lurer på noe - vi svarer så fort vi kan!

Er det mulig å samtale med studenprestene nå?
Ja, studentprestene er tilgjengelige digitalt og snakker gjerne med studentene i denne tiden. Du når dem på telefon: Bjørn Eirik: 469 80 499, Linn: 909 95 452 og på e-post: Bjorn.Eirik.Bjerkreim-Bentzen@mf.no og Linn.S.Rystad@mf.no. 

Se også: