MF på Majorstua

3 år i publiseringstoppen

For tredje år på rad er ansatte ved MF blant de som i snitt publiserer mest forskning av universitets- og høyskoleansatte i Norge.

I 2015 og 2016 hadde MF landets høyeste forskningsproduksjon, målt i publiseringspoeng per ansatte i undervisnings- og forskningsstillinger. I 2017 troner Norges idretthøgskole øverst, mens MF havner på andreplass. Det viser ferske tall fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH). 

MF-ansatte oppnådde i snitt 2,11 publiseringspoeng i fjor. Norges idrettshøgskole har 2,33.

Høyt nivå
— De faglig ansatte ved MF publiserer mye, og i stor grad i internasjonalt anerkjente publiseringskanaler, altså nivå 2, sier rektor Vidar L. Haanes.

Hele 35 prosent av publikasjonene fra 2017 er på nivå 2. Dette er høyest andel blant alle universiteter og vitenskapelige høyskoler i Norge.

God synliggjøring
Haanes viser samtidig til at MF i 2017 fikk svært god evaluering i Forskningsrådets internasjonale evaluering av humaniora i Norge, og mener nivået på MFs forskning nå også synliggjøres gjennom den gode plasseringen på oversikten over vitenskapelige publikasjoner per faglig ansatt.

— Jeg er stolt over de ansatte på MF, ikke minst på bakgrunn av at MFs lærere også bidrar betydelig med populærvitenskapelige publikasjoner, kronikker og foredrag, sier Haanes.