Å være i skogen - kilder til mening.
Foto 
Maria S. Ånonsen

26 kilder til mening i livet

I perioder kjennes livet meningsløst. Vi mister retningen. Hva er det da som kan hjelpe oss til å være tilstede? Stipendiat Maria S. Ånonsen presenterer forskning innen religionspsykologi.

Fakta: 

 Stipendiat Maria S. Ånonsen

ER DU INTERESSERT I Å LESE MER?
Schnell, Tatjana. «Meaning in Life operationalized: An empirical Approach to Existential Psychology”. i Conseptions of Meaning, redigert av Shulamith Kreitler and Tomáš Urbánek, New York:  Nova Science Publishers, 2014. 

Schnell, Tatjana. «Mening og livsbetydning: Tilgang til en eksistensielt orientert sjelesorg og rådgivning».  i Tidsskrift for Sjelesorg, 2, 2015,  151-172.

Professor Tatjana SchnellProfessor Tatjana Schnell

Teksten er skrevet av Maria S. Ånonsen, og har stått på trykk i MFs alumnimagasin Lys og liv.

​Hva vi opplever som meningsfullt i livet varierer fra person til person. Det vi opplever som meningsfullt i dag kan oppleves meningsløst om et år eller to.

I sin teori om hva som bidrar til å skape mening i livet, er professor Tatjana Schnell opptatt av hva vi ser, hvordan vi fortolker det vi ser, og hva som bidrar til å veilede handlingene og målene vi har i livet. Hun henter frem det tyske ordet Sinn som betyr mening og opprinnelig kommer fra det Indo-Germanske sent som betyr reise, vei eller sti. Hun bruker denne metaforen som et bilde på hvor individuell og unik mening i livet er.

FIRE OMRÅDER SOM DEFINERER MENING
Det er umulig å se på et menneske for å vite om han eller hun opplever livet som meningsfullt. Schnell poengterer at mening ikke er en følelse, og sammenlikner det mer med tillit, noe vi kan gå på. En opplevelse av at veien under oss bærer. Ifølge Schnell er det fire områder som bidrar til å konstituere mening. Først og fremst handler det om sammenheng, om vi opplever at det vi gjør i livet vårt henger sammen. Hun er også opptatt av at mening betyr at vi vet hvilken retning vi går i, og at vi opplever at andre bryr seg om og forteller oss at vår tilstedeværelse i verden betyr noe.

Sist, men ikke minst, handler mening om vi opplever at vi hører til noe eller noen utenfor oss selv.

TEORI OM KONSTRUKSJON AV MENING
​Dersom vi starter på grunnplanet i Schnell sin teori om mening spør hun etter hva vi ser og hvordan vi fortolker det vi ser.  Når jeg står opp om morgenen, er det første jeg ser gress, skog og kanskje noen fugler eller et ekorn. Jeg har vokst opp på gård, og for meg har skog og natur blitt viktig både på en konkret og billedlig måte. Jeg finner hvile for blikket i skogen, jeg bruker ofte natur som metafor når jeg skriver, og jeg tar i bruk skogen til turer både alene, med venner og familie.

Fordi jeg opplever natur som noe jeg ønsker å bruke tid på, styres handlingene mine av det jeg ser. Jeg tar med meg kakao eller kjeks når vi er på tur med toåringen. Bruker tid på at han skal få være nysgjerrig og få gode opplevelser utendørs. Det ligger et mål bak turene vi har sammen: vi ønsker å oppleve mestring og gode opplevelser for vår egen del, og også gi sønnen vår utendørserfaringer som varer og som han kan gi videre. Skog og natur er ikke den viktigste kilden til mening i livet mitt. Likevel, per i dag er det en viktig kilde og noe som veileder og gir retning for hvordan jeg lever og handler i hverdagen.

UIIKE KILDER TIL MENING 
Fellesskap, utfordringer, trivsel, kunnskap/ viten, spiritualitet, helse, samhørighet med naturen, tradisjon, jordnærhet og samfunnsengasjement er noen av de 26 ulike kildene til mening Schnell fant i sin forskning.

Kanskje du kjenner deg igjen i noen av disse? At fellesskap eller samfunnsengasjement bidrar til en opplevelse av at du har en oppgave i livet og er en del av en større sammenheng. Eller at det å holde fast på tradisjoner eller ha de moro med de rundt deg bidrar til å gi livet ditt gode rammer og innhold. Om et menneske opplever mening i livet, innebærer det at han eller hun akkurat nå har en vei å gå på eller følge. En vei eller reise er et dynamisk begrep. Den kan være kort eller lang, kronglete eller rett, den kan gå over trekledde åser eller i tåke og på farefulle veier.

​Vi kan miste veien, og vi kan finne den igjen. Poenget er at vi er på vei og i bevegelse.

NÅR VEIEN UNDER OSS FORSVINNER - MENINGSLØSHETEN
​Samtidig som Schnell beskriver flere kilder som kan bidra til mening er hun også opptatt av at teorien kan forstås med et annet blikk: meningsløsheten.

Fravær av tilhørighet, erfaringer av at livet er tomt og ikke har noen betydning hører sammen med en opplevelse av at livet kjennes uten mening. Vi har mistet veien vi gikk på, eller kanskje aldri funnet den i utgangspunktet.

Om vi går tilbake til de fire områdene som definerer mening, er det fullt mulig å snu dette opp ned. Vi strever for å se sammenheng i det vi gjør – det er ingen rød tråd. Vi beveger oss ikke i en spesiell retning og kan oppleve at vi ikke beveger oss i det hele tatt. At vi står bom fast. Om vi i tillegg erfarer at ingen bryr seg om at akkurat vi er vi og går rundt på jorda uten tilhørighet, er det krevende å være menneske.

Om vi ikke har noe i livet som vi ser på og betrakter som viktig for oss blir det svært utfordrende å finne frem til hvordan vi skal handle. Vi vet ikke hva eller hvor vi vil. Det er ingenting som styrer det vi gjør, og fravær av kilder til mening bidrar til at livet kjennes meningsløst.

På spørsmålet om hvordan finne en vei ut av meningsløsheten svarer Schnell:

«Å innse at livet kjennes tomt og meningsløst er en viktig erkjennelse. Det tar tid å innse fullt og helt hva det betyr. Likevel, ikke se for deg at du finner en rask vei ut av dette. Dette er ikke noe vi løser i løpet av noen dager. Kanskje kan du se på det som et vindu som har åpnet seg mot det å utforske en dypere dimensjon i livet ditt? For noen har kanskje dette aldri blitt utforsket. For andre kan utforskingen ha blitt avbrutt eller ødelagt av en viktig hendelse. Å konfrontere denne dimensjonen er ofte smertefull, men dette er samtidig en smerte som er nødvendig for å komme videre.

Å se ting som de er, ikke gjennom hverdagens stress eller positive illusjoner, er utfordrende. Det kan føre til sorg, sinne, frykt, skyld, depresjon. Dette er prosesser som tillater endring og utvikling om vi gir rom for at det skjer.

Meningsløsheten indikerer for oss at det er et gap mellom våre forventninger og virkeligheten.

Igjen, det er vanskelig å få håp og forventninger til å samsvare med virkeligheten, men det vil skape en mer stabil grunn å stå på og også åpne en vei for å finne ny mening.»

TILBAKE TIL SKOGEN
Etter å ha lest så langt tenker du kanskje at de som opplever noe som viktig og meningsfullt i livet kanskje ikke har så mange ting de strever med? Til det sier Schnell at det ikke handler så mye om hva som er i livene våre av utfordringer som sykdom, lidelse og stress, men hvordan vi som mennesker er tilstede i det som skjer med oss.

Om vi tenker at livet vårt er verdt å leve gir det motivasjon til å ta gode valg som også er helsebringende, både fysisk og psykisk. Vi blir fortsatt syke. Det kjennes fortsatt som at livet krever oss langt over det vi tåler, men kilder til mening i livet kan hjelpe oss til å stå stødig i det vi møter.

Det hender av og til når jeg er overveldet over livet at jeg setter meg ned på en stubbe i skogen, hører fuglene kvitre, kjenner den myke mosen under tærne, ser sola glitre mellom trekronene og bare er. Jeg tror det er viktig å holde fast på det vi kjenner som meningsfullt for oss. Når vi strever med å finne noe som er viktig kan det kanskje være verdt å tenke på og spørre noen andre om å bli med oss på veien?

Schnell sier at ”Det er til god hjelp å ha en person som er nær, tilstede og står ved siden av den som opplever meningsløshet, men det eneste denne personen kan gjøre er i grunn å være tilstede. Han eller hun kan ikke ”løse” krisen eller ”gjøre” noe spesifikt for den andre. Ideelt sett utrykker denne personen at lidelse ikke er en tragedie, men en smertefull og viktig prosess og at det vil bli en slutt på lidelsen en gang. For å utstråle denne tilliten må personen vite at han eller hun har en eksistensiell betydning og ikke være redd for å møte angst og tvil.”

Uavhengig av om du som leser opplever mening i livet eller meningsløshet er noe av det sentrale Schnell formidler, viktigheten av å være tilstede der vi er. I livet her og nå.