Ungdommer i kirke

Foto

Bo Mathisen/Den norske kirke

I 2020 arrangerer vi teologileir!

Liker du leir? Og lurer du på hva kristen tro handler om, eller hva livet handler om? Tenker du mye på miljø, klima, kjærlighet og Gud? Kort sagt, de store og små tingene i livet? Ja, da er teologileir noe for deg.

Når?
Høstferien 2020 (uke 40)

Hvor?
I Oslo – på Rønningen Folkehøgskole og MF vitenskapelig høyskole

Hvem?
For ungdommer på slutten av videregående skole og årene rett etter

Norges KFUK KFUM og MF vitenskapelig høyskole har sammen fått støtte fra Kirkerådet i Den norske kirke til å arrangere en leir for ungdommer på slutten av videregående skole og årene rett etter.

– Spennende!

– KFUK-KFUM kan leir, og MF kan teologi. Dette tror vi blir bra og spennende, sier Astrid Sandsmark, som har vært pådriver for leiren.

–  Selvfølgelig har det vært mye teologi på leirene til KFUK-KFUM, men dette helt spesielle fokuset er nytt. Vi ønsker en leir hvor unge mennesker systematisk utforsker hva kristen fortolkning av livet er, livet i all dets mangfold, sier Sandsmark.

Hun forklarer at teologi kan forstås på flere måter. En av dem er å forstå teologi som de ressursene vi bruker for å skjønne mer av hva kristen tro er. Både for oss selv og for andre.

Inspirasjon fra USA

Teologileir har ikke vært arrangert i Norge før. Men lignede teologiske vitenskapelige høyskoler i USA har drevet med summer schools for de som går på high school i 20-30 år.

– Det har de gjort med stort hell! Derfor ønsker vi i høstferien i 2020 å prøve ut dette i Oslo. Bli med selv, eller tips noen du kjenner som kunne vært interessert i en slik leir!

Følg med for oppdateringer og informasjon!