Master i teologi - kirkelig undervisning

Kjære nye studenter på Master i teologi, studieretning kirkelig undervisning - Velkommen som masterstudent på MF!

Kristin Graff-Kallevåg
Programleder
E-post: kristin.graff@mf.no

Mona Gulbrandsen Bø
Studierådgiver
Tlf. 22590500
E-post: mona.g.bo@mf.no

Velkommen til et studieprogram der du vil få nye kunnskaper, ny erfaring, nye bekjentskap og et godt faglig miljø. I dette studieprogrammet vil du få anledning til å fordype deg i problemstillinger, metoder og teori rettet spesielt mot kirkelig undervisning. Studie består av både teoretiske fag og av praksis.

Semesteråpning
Oppstart for nye studenter i dette masterprogrammet er tirsdag 13. august. Her er en kort oversikt over dagen:

10.00 Oppmøte og registrering i kantina på MF
10.30 Velkomst og informasjon i Auditorium 2
11.45 Lunsj
12.30 Informasjon ved programleder og studierådgiver, rom 412
13.30 Omvisning på MF

Vi oppfordrer alle til å møte opp på semesteråpningen, også dere som har studert på MF tidligere!

Onsdag 14. august er det semesteråpningsgudstjeneste og akademisk semesteråpning på MF.

Viktige frister
Husk at fristen for semesterregistrering er 1. september. Innen den tid må du ha levert politiattest. Opptaksbrevet er gyldig begrunnelse for å søke om politiattest.

Det er mulig å søke KA om kvalifiseringsmidler til menighetspedagog eller kateket. Utvidet frist for høstsemesteret er 1.juli 2019. For ansatte i fellesråd er det en rekke stipendordninger som er sortert under fagutvalg for kirkelig undervisning. Les mer om de ulike stipendordningene her. Frist for studier til høsten er 1. juli, og frist for studier til våren er 1. oktober. Har dere spørsmål om stipendordningene, kan dere kontakte Eldbjørg Leinebø Ekre, seniorrådgiver i KA (eldbjorg.ekre@ka.no).

Informasjon om studieprogram og høstens undervisning
Informasjon om programmets oppbygging og hvilke emner som undervises hvilke semestre, finner du på studieprogrammets side
Informasjon om de enkelte emnene som skal undervises denne høsten finner du her:

PED5520 Kirken som lærende fellesskap
TEOL5580 Ledelse i kirken og ideelle organisasjoner
NT513 Det nye testamentet – bibelteologi

Har du spørsmål om programmet, kan disse enten rettes til programleder Kristin Graff-Kallevåg eller studierådgiver Mona Gulbrandsen Bø.

Jeg ønsker alle en god sommer og velkommen til studieoppstart til høsten!

Med vennlig hilsen,
Kristin Graff-Kallevåg