Lektorprogrammet ved MF

Lektorprogrammet

Hjertelig velkommen som student på Lektorprogrammet på MF!


Trine Anker 
Programansvarlig
E-post: trine.anker@mf.no
 

 
Marthe Bogen
Studierådgiver
Tlf. 22 59 05 00
E-post: 
marthe.bogen@mf.no
 

For at vi skal bli bedre kjent og for at dere skal få informasjon om studiet, arrangerer vi følgende samlinger:

  • Tirsdag 13. august kl. 10 er det oppstart med registrering for alle nye studenter i kantina på MF.
    Kl. 12.30-13.30 holder Trine Anker og Marthe Bogen orienteringsmøtet for nye lektorstudenter på rom 371.
  • Onsdag 14. august starter undervisningen av emner.
  • Onsdag 14. august er det semesteråpning for alle studenter på MF.

I uke 43 skal dere ha praksis i skolen. Dette vil være en observasjonspraksis og dere vil få et første innblikk i hva det vil si å være lærer.

Det første semesteret skal du ta emnene K1010 Bibelfag, RL1010 Religionsvitenskap og RL1015 Historie, livssynskunnskap og pedagogikk. Du kan melde deg opp i disse etter at du har fått påloggingsinformasjon til StudentWeb. I emnene K1010 og RL1010 er det seminarundervisning. Les informasjonen i emnebeskrivelsene før du melder deg opp i StudentWeb, da vet du hva du skal krysse av for. Timeplanen kan du sjekke her. Merk at timeplanen varierer fra uke til uke. 

Lektorprogrammet er en faglærerutdanning der du får god kunnskap i fagene KRLE/religion og etikk og samfunnsfag. Det er en femårig utdanning som gir deg undervisningskompetanse på grunnskolens ungdomstrinn, og i videregående skole. Som lektor med mastergrad i KRLE/religion og etikk kan du bidra til å fylle både skolens behov for fagutdannede lærere og elevers behov for lærere som kjenner og forstår religioners plass i samfunn og skolevirkelighet.

Mer informasjon om Lektorprogrammet finner du på lektorprogrammets side. Du kan også ta kontakt med studierådgiver Marthe Bogen eller programansvarlig Trine Anker om du har spørsmål.

Husk å levere politiattest til studieresepsjonen innen 1. september!

Med ønske om en riktig god sommer!

Med vennlig hilsen,
Trine Anker