Erfaringsbasert master i kirkelig undervisning

Kjære nye studenter på Erfaringsbasert master i kirkelig undervisning - Velkommen som masterstudent på MF!

Kristin Graff-Kallevåg
Programleder
E-post: kristin.graff@mf.no

Mona Gulbrandsen Bø
Studierådgiver
Tlf. 22590500
E-post: mona.g.bo@mf.no

Velkommen til et studieprogram der du vil få nye kunnskaper, ny erfaring, nye bekjentskap og et godt faglig miljø. Erfaringsbasert master i kirkelig undervisning er et program som beveger seg i mellomrommet mellom praksis og teori. Vi skal bruke teori til å reflektere over praksis, og vi tar med oss erfaringer fra praksis inn i drøftingen av teori. Slik sett er programmet både teorinært og praksisnært. Vi ønsker deg velkommen inn i et studiemiljø med engasjerte lærere og studenter!

Undervisningen i programmet er organisert i blokker. Høsten 2019 vil undervisningen være:

  • 9. – 11. september
  • 21. – 23. oktober

9. september 10.20-11.00 er satt av til velkomst og informasjon for nye studenter på programmet.

MF har sin akademiske semesteråpning med åpningsgudstjeneste onsdag 14. august. Du er hjertelig velkommen til å delta på denne. Oppstarten av undervisningen er imidlertid ikke før 9. september.

Husk at fristen for semesterregistrering er 1. september. Innen den tid må du ha levert politiattest. Opptaksbrevet er gyldig begrunnelse for å søke om politiattest.

Mer informasjon om høstens undervisning og emnene som undervises denne høsten: 
PED5520 - Kirken som lærende fellesskap 
MET5515 - Metode Kirkelig undervisning 

I august legges det også ut informasjon om emnene på Canvas.

Stipendordninger: Det er mulig å søke KA om kvalifiseringsmidler til menighetspedagog eller kateket. Utvidet frist for høstsemesteret er 1.juli 2019. For ansatte i fellesråd er det en rekke stipendordninger som er sortert under fagutvalg for kirkelig undervisning. Les mer om de ulike stipendordningene her. På grunn av ekstratildeling fra Kirkerådet og tildeling fra KA, er det arbeidet fram en særlig ordning som dere kan søke på: kvalifiseringsmidler til menighetspedagog eller kateket. Det er arbeidsgiver som må søke på vegne av den ansatte, og midlene går utelukkende til arbeidsgiver. Dere søker om ett semester om gangen. Frist for studier til høsten er 1. juli, og frist for studier til våren er 1. oktober. Har dere spørsmål om ordningen, kan dere kontakte Eldbjørg Leinebø Ekre, seniorrådgiver i KA (eldbjorg.ekre@ka.no).

Har du ellers spørsmål om programmet, kan disse enten rettes til programleder Kristin Graff-Kallevåg eller studierådgiver Mona Gulbrandsen Bø.

Jeg ønsker alle en god sommer og velkommen til studieoppstart til høsten!

Med vennlig hilsen,
Kristin Graff-Kallevåg