Bachelor i religion og samfunn

Gratulerer med studieplass og hjertelig velkommen som student på MF!

Marielle Stigum Gleiss
Programansvarlig
E-post: 
marielle.s.gleiss@mf.no

Marthe Bogen
Studierådgiver
E-post: 
marthe.bogen@mf.no
Tlf: 22 59 05 00

Vi gleder oss til å se deg i august og håper du vil trives på MF. Vi skal gjøre vårt beste for å skape et godt sted å lære og et hyggelig sted å studere.

Nye studenter skal møte til registrering i kantina på MF mandag 12. august kl. 10.00. Vi anbefaler også at du kommer på informasjonsmøtet kl 13.30. Her vil det bli gitt viktig informasjon om bachelorprogrammet og du vil møte dine framtidige medstudenter.

Vi oppfordrer deg også til å bli med på Fadderuka her på MF. Her vil du få mulighet til å bli enda bedre kjent med andre studenter på Bachelor i religion og samfunn. Et godt læringsmiljø er nemlig en nøkkel for å trives som student.

Bachelor i religion og samfunn vil du bli møtt av dyktige og engasjerte lærere. Vi som underviser på programmet ønsker å gi deg faglig oppdatert kunnskap slik at du kan svare på spørsmål som: Hva er egentlig religion? Hvilken rolle spiller religioner i dagens samfunn? Hvordan påvirker religion og samfunn hverandre? Gjennom studiene ønsker vi at du skal utfordres, at du skal få rom til å undre deg og reflektere og at du skal få nye perspektiver på store og små hendelser i dagens stadig mer globaliserte samfunn.  

Ta gjerne en titt på informasjonen om bachelorprogrammet og de to studieretningene på nettsidene våre før semesterstart slik at du har en idé om hva som venter deg når studiet begynner:

Hvis du har spørsmål før vi treffes i august kan du ta kontakt med studierådgiver Marthe Bogen eller programleder Marielle Stigum Gleiss.

Hjertelig velkommen til studier med perspektiv!
Med ønske om en god sommer!

Hilsen
Marielle Stigum Gleiss