fasade med mennesker

Ny student 2019

Velkommen som ny student ved MF vitenskapelig høyskole!

Her  finner du informasjon om oppstartsdager, fadderuke og praktiske detaljer.

Oppstartsdager for nye studenter er 12. og 13. august.

I løpet av sommeren blir det lagt ut mer informasjon om hvilken dag ditt studieprogam har oppstart, i tillegg til annen viktig informasjonen til ditt studieprogram. Følg med, og pass på å lese denne informasjonen nøye. I løpet av oppstartsuka, uke 33, blir det både informasjonsmøter og undervisning, i tillegg til morsomme og hyggelige aktiviteter med faddergruppene.

Denne siden oppdateres fortløpende med mer informasjon om semesterstart ved MF.

Vi gleder oss til å treffe deg!