Nordplus-stipend

Nordplus-programmet og Nordlys-nettverket gir mulighet for utveksling til alle de nordiske landene. Studenter som utveksler gjennom Nordplus eller Nordlys får et stipend for oppholdet.

 

Utveksling gjennom Nordplus/Nordlys
Nordplus-programmet og Nordlys-nettverket gir mulighet for utveksling til alle de nordiske landene. Studenter som utveksler gjennom Nordplus eller Nordlys får et stipend for oppholdet.

Nordplus
Nordplus er Nordisk ministerråds samarbeidsprogram for utveksling av lærere og studenter innen høyere utdanning mellom de nordiske landene. Nordplus består av en rekke faglige nettverk som er inngått av institutter seg i mellom, slik at dine valgmuligheter for utveksling gjennom dette programmet avhenger av hvilket fagmiljø du tilhører. Nordplus er i likhet med Erasmus et stipendprogram, men søknader og utbetalinger administreres av det aktuelle fagnettverket selv og alle spørsmål om dette derfor må rettes til relevant avtaleeier.

Krav
For å søke på en Nordplus-avtale må du være student på et studieprogram ved MF og du må ha bestått minst 30 studiepoeng i det du søker. Vær oppmerksom på at noen avtaler kan ha tilleggskrav utover dette.

Hvordan søke
Du kan søke gjennom Søknadsweb som åpner ca. en måned før søknadsfristen. På forhånd må du finne ut hvilke avtaler som er relevante for deg å søke på, og søke råd i ditt fagmiljø om faglige spørsmål som emnevalg, muligheter for godkjenning etc.

Last ned søknadsskjema her

Følg denne linken for søknad om utveksling

​Klikk her for å se hvilke universiteter du kan søke om Nordplus-stipend ved.