nattverd

Kirkens tro og tradisjon

Få grunnleggende kunnskap om kirkens trosoverlevering i historisk og aktuelt perspektiv.

Emneansvarlig
John Wayne Kaufman 

Opptak
Søk om opptak til enkeltemner via SøknadsWeb. Etter opptak melder du deg opp til K1035 / K5035 i Studentweb.

 

I Kirkens tro og tradisjon møter studentene kirkens trosoverlevering i historisk og aktuelt perspektiv. Undervisningen er organisert rundt en rekke sentrale spørsmål, som presenteres både historisk og fra dagens perspektiv.

Målet med emnet er at studentene skal få oversikt over kristendommens historie i Europa og Norge, samt kunnskap om ulike kristne svar på sentrale dogmatiske og etiske spørsmål, og at de skal utvikle evnen til å drøfte hva som er gode svar på slike spørsmål i dag.

Hele emnebeskrivelsen og mer informasjon finner du her. 

Emnet tilbys høst 2019.
Emnekode: K1035 / K5035  

Emnet er ett av fire emner som tilbys som nettstudier i trosopplæring i et samarbeid mellom VID vitenskapelige høgskole og MF. Emnet tilbys som et rent nettstudium med nettforelesninger av faglærere ved MF.