folkemordsmonument

Folkemord

Lær mer om folkemord i nyere historie.

Emneansvarlig
Atle O. Søvik

Opptak
Søk om opptak til enkeltemner via SøknadsWeb. Etter opptak melder du deg opp i SAM2020 i Studentweb.

Emnet gir en innføring i nyere politisk historie, med vekt på masseovergrep og folkemord. Det blir undervist i samfunnsvitenskapelige og moralfilosofiske perspektiver på folkemord, samt den rolle og betydning religion kan ha i denne sammenhengen. Emnet skal bidra til dypere forståelse av fenomenet folkemord generelt, og god kunnskap om eksempler på dette i det tjuende århundre. 

Emnet tilbys som nettstudium over ett semester. 
Emnet tilbys hvert semester. 

Emnet skal gi:

  • god kunnskap om eksempler på masseovergrep og folkemord i det tjuende århundre
  • god kunnskap om teoretiske perspektiver på masseovergrep og folkemord
  • kunnskap om religionens rolle i forbindelse med folkemord
  • kunnskap om politiske tiltak for å forhindre folkemord

Hele emnebeskrivelsen og mer informasjon finner du her.

Her er en innføring i kildebruk og referanser.