Platon og Aristoteles

Ex.phil

Ta ex.phil som nettstudium på MF!

Fakta: 

Omfang
10 studiepoeng

Opptak
Søk om opptak til enkeltemner via Søknadsweb. Etter opptak melder du deg opp i EX1010 i Studentweb.

Examen philosophicum handler om de mest grunnleggende spørsmål i vitenskapen:

  • Hvordan er verden bygd opp? 
  • Hva er et menneske? 
  • Hvordan kan vi få sikker viten om verden? 
  • Hvordan bør vi handle? 

Emnet består av to delemner: Filosofi- og vitenskapshistorie (5 stp) og Etikk (5 stp).

Emnet har ingen obligatoriske samlinger, og forelesningene legges ut på nett.
For å få avsluttende vurdering må du som student få godkjent studiekrav underveis. Mer informasjon om dette finner du i emnebeskrivelsen.
Emnet avsluttes med en fire timers skriftlig eksamen.