nettstudier

Nettstudier

MF tilbyr ulike nettstudier. Se menyen for mer informasjon om de enkelte studiene.

OPPTAK: For å melde deg opp til nettstudier må du søke om lokalt opptak til generelle enkeltemner ved MF via SøknadsWeb.

Etter opptak melder du deg opp i det aktuelle emnet i Studentweb.

Oppmeldingsfrist: 15. januar for vårsemesteret, og 15. august for høstsemesteret

Pris: Ordinær studieavgift