Muntlig eksamen

Her finner du informasjon om muntlig eksamen.

Smittevernsreglene ble innstrammet 26. oktober. MF vil i løpet av kort tid avklare hvilke konsevenser dette får for gjennomføringen av skoleeksamen. Studenter som er  meldt til skoleeksamen vil få e-post med informasjon om ev. endringer så fort dette er bestemt.

 

Eksamensdatoene finner du i StudentWeb eller i emnebeskrivelsen. Vær forberedt på at datoendringer på muntlig eksamen eksamen forekommer en sjelden gang (grunnet sykdom hos eksaminator, at ingen ekstern sensor har anledning de fastsatte datoene, e.l.)

Eksamenslokalet og nøyaktig tidspunkt for muntlig blir senest offentliggjort 3 dager før eksamen, men som oftest minst én uke før eksamen. Du finner det på forsiden i StudentWeb under «kommende hendelser» (se informasjonskolonnen). På eksamensdagen vil det også henge oppslagslister i resepsjonen på MF.

Muntlig eksamen kan enten være en selvstendig prøve eller en prøve som justerer den midlertidige karakteren som er satt på et skriftlig arbeide. Hvis det er en justerende prøve, vil det være oppgitt i emnebeskrivelsen.

Ved noen muntlige eksamener kan det være tillatt å benytte seg av hjelpemidler. Hjelpemidlene vil være tilgjengelige i eksamenslokalet. En beskrivelse av de ulike hjelpemiddellistene finner du her. Hvilken hjelpemiddelliste som er tillatt vil være nevnt øverst i emnebeskrivelsen.

Smittevernstiltak på eksamen og hva du gjør hvis du blir syk

MFs gjeldende retningslinjer for smittevern er tilgjengelig her. Under finner dere informasjon som er direkte knyttet til eksamen.
 

Sykdom, karantene og risikogrupper

Hvis du har symptomer som er forenelig med covid-19-smitte (koronasmitte) eller du er i karantene, skal du ikke møte til eksamen, men levere egenmelding.

Studenter kan bli sendt hjem fra eksamen hvis de har tydelige symptomer på luftveisinfeksjon eller feber. Kremt, nys eller rennende nese når en kommer inn fra kulden er imidlertid naturlig for årstiden, og er ikke i seg selv symptomer for luftveisinfeksjon. Informasjon om mulige symptomer er tilgjengelig på helsenorges nettsider.

Egenmeldingsskjemaet for fravær på eksamen finner du her.

Hvis du får symptomer under eksamen må du ta kontakt med eksamensvakt og be om å få en samtale på gangen utenfor eksamenslokalet. I slike tilfeller skal eksamen avbrytes. Deretter leveres egenmelding.

Har du allergi og har luftveisplager som følge av det, kan du gjerne melde fra til sensorene om det når du ankommer eksamenslokalet.

Hvis du eller en du bor med er i en risikogruppe, kan du sende en søknad om alternativ vurderingsform til eksamenskontoret (eksamen@mf.no). Dokumentasjon og en anbefaling fra lege eller lignende helsespersonell må legges ved søknaden. Mer informasjon om risikogrupper er tilgjengelig på helsenorges nettsider.

 

Smittevernstiltak på eksamen

Avstand

I eksamenslokalene er kandidatene plassert slik at det skal være mulig å opprettholde en meters avstand mellom studenter, og mellom studenter og sensor.

Antibac

Antibac er plassert ved inngangen til eksamenslokalene, inne i lokalene og på toalettene. Studenter og eksamensvakter skal bruke antibac ved ankomst, etter håndvask ved toalettbesøk, når dere forlater eksamenslokalene og ellers ved behov. Om ønskelig kan du ha med egen antibac som står på pulten din.

Munnbind

Det er ikke påbudt å ha på munnbind, eller bruke engangshansker, men ansatte tar det i bruk i situasjoner hvor enmetersregelen ikke kan overholdes. Du kan bruke munnbind under eksamen dersom du ønsker det. Du må i så fall ha dette med deg hjemmefra.

Renhold

Pulter, håndtak og toaletter blir rengjort daglig. På muntlig eksamen blir plassen til eksamenskandidaten desinfisert mellom hver kandidat.

Kontakt

Ta kontakt med eksamenskontoret (eksamen@mf.no) dersom du har spørsmål.