Muntlig eksamen

Her finner du informasjon om muntlig eksamen.

 

Eksamensdatoene finner du i StudentWeb eller i emnebeskrivelsen. Vær forberedt på at datoendringer på muntlig eksamen eksamen forekommer en sjelden gang (grunnet sykdom hos eksaminator, at ingen ekstern sensor har anledning de fastsatte datoene, e.l.)

Eksamenslokalet og nøyaktig tidspunkt for muntlig blir senest offentliggjort 3 dager før eksamen, men som oftest minst én uke før eksamen. Du finner det på forsiden i StudentWeb under «kommende hendelser» (se informasjonskolonnen). På eksamensdagen vil det også henge oppslagslister i resepsjonen på MF.

Muntlig eksamen kan enten være en selvstendig prøve eller en prøve som justerer den midlertidige karakteren som er satt på et skriftlig arbeide. Hvis det er en justerende prøve, vil det være oppgitt i emnebeskrivelsen.

Ved noen muntlige eksamener kan det være tillatt å benytte seg av hjelpemidler. Hjelpemidlene vil være tilgjengelige i eksamenslokalet. En beskrivelse av de ulike hjelpemiddellistene finner du her. Hvilken hjelpemiddelliste som er tillatt vil være nevnt øverst i emnebeskrivelsen.

Syk på eksamensdagen / smitteverntiltak

MFs gjeldende retningslinjer for smittevern er tilgjengelig her. Under finner dere informasjon som er direkte knyttet til eksamen. Det kan bli endringer i tråd med endringer i smittevernforskriften eller smittesituasjonen.
 

Hvem skal møte til eksamen?

Du skal ikke møte til eksamen hvis:

  • du har fått påvist covid-19. Da skal du være i isolasjon.
  • du har symptomer på luftveisinfeksjon. Informasjon om mulige symptomer for covid- 19 og testing er tilgjengelig på helsenorges nettsider. Du kan imidlertid møte til eksamen hvis du har noen småplager som er naturlige for årstiden, uten at disse er ledsaget av en sykdomsfølelse. Ett eksempel på dette er såre slimhinner som igjen kan forårsake kremting eller nysing. Ett annet er rennende nese når du kommer inn fra kulden. Uten ledsagende sykdomsfølelse er dette ikke i seg selv symptomer for luftveisinfeksjon. Vær likevel oppmerksom på andre mulige symptomer hvis dette gjelder deg.
  • er testet for korona og venter på svar.

Hvis et av disse punktene gjelder deg, skal du levere egenmelding istedenfor å møte. Du vil da kunne melde deg opp til utsatt eksamen i januar. Egenmeldingsskjemaet for fravær på eksamen finner du her.

Hvis du er syk, men i stand til å ta eksamen, kan det være du kan få ta den over zoom. Ta ev. kontakt med eksamen@mf.no.

 

Du kan møte til eksamen hvis:

  • Du har gjennomgått luftveisinfeksjon og har vært symptomfri i ett døgn.
  • En i din husstand har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19. Får du symptomer på eksamen må du gå hjem.
  • Du har allergi og har luftveisplager som følge av det. Du kan da gjerne melde fra til eksamensvaktene om det når du ankommer eksamenslokalet.
  • Du har hatt covid-19, men legen har opphevet isolasjonen din.

 

Kontakt

Ta kontakt med eksamenskontoret (eksamen@mf.no) dersom du har spørsmål.