Missiologisk forum

Velkommen til Missiologisk forum 2019!

Informasjon

Dato/tid: 
05.02.2019 - 13:15 til 15:00

En av de store oppgavene til misjonen er å prøve åndene. I vårt forsøk på å gjøre det, har kontekstualisering blitt et viktig konsept for mange, mens synkretisme har blitt avvist som vranglære. Samtidig er det noen ganger vanskelig å skille mellom de to. Noen vil argumentere med at så lenge kirken er i dialog med kulturen, må vi kontekstualisere samtidig som vi ikke kan unngå synkretisme. Behovet for refleksjon omkring disse utfordringene, og evnen til å se forskjellen, er ikke bare nødvendig for misjon i andre land, men er like nødvendig for misjon i en norsk kontekst.

Til å hjelpe oss med dette har vi fått den prominente missiologen Stephen Bevans til å introdusere temaet og delta i dialog med et panel og i plenum. 

Bevans er kjent for sitt bidrag til kontekstuell teologi, og er professor emeritus i Misjon og kultur. Hans mest kjente bok er "Models of Contextual Theology" og har senere også utgitt "Mission on the Road to Emmaus: Constants, Context, and Prophetic Dialogue". 

I forkant av Missiologisk Forum vil Bevans holde Myklebustforelesningen med temaet:
Emerging Theologies in Mission: Prophetic dialogue, Discipleship, Attraction

Missiologisk forum

13.15-13.45 The tension between contextualisation and syncretism - Professor emeritus Stephen Bevans

13.45-13.55 Response by Agnes Lid

13.55-14.05 Response by Harald Hegstad

14.05-14.15 Short break

14.15-15.00 Plenary session. Comments and questions from the plenary to the panel
 

Alle er velkommen til ett eller begge arrangementene. Myklebustforelesningen og Missiologisk Forum er gratis.

Deltakere må selv ordne lunsj.
Det er ingen registrering for deltakelse.

Arrangementet holdes av: MF, NORME og Egede Instituttet