Andakt- og gudstjenestesamlinger

Alle hverdager er det andakt eller gudstjeneste i kapellet i første etasje kl 10.00.

Disse samlingene er MFs faste pulsslag. Samlingene varer 15 minutter og ledes av studenter, lærere og studentprestene. 

NB: På grunn av koronarestriksjonene holdes det kapellsamlinger på zoom hver onsdag og torsdag kl 10, samt noen tirsdager og fredager.
Lenke til zoom: https://tinyurl.com/2yzcx4jz
Følg med på Studentprestenes facebookside for mer informasjon. Hjertelig velkommen!

Samlingene kan variere mye i type, form og språk. Akkurat som studentene og de ansatte på MF kommer fra mange ulike tradisjoner, vil også samlingene i kapellet bære preg av et slikt mangfold. Vi håper at alle vil gjenfinne noe som er kjent og kjært for dem, men også noe som er nytt og utfordrende. En slik blanding tror vi er berikende og kan åpne våre øyne for rikdommen i kirkens ulike tradisjoner. 

Vil du vite hva som skjer i kapellet denne uka? Du finner en oversikt på intranett, samt TV-skjermen ved inngangen. 

Vil du være med?
Studentprestene arbeider med tilretteleggingen av andakts- og gudstjenestelivet på MF. Et av våre mål er at flest mulig skal sette sitt preg på samlingene i kapellet og oppleve samlingene som en oase i hverdagen. Derfor er det flott om du vil være med på en eller annen måte. Det kan være ved å holde andakt, delta med et musikalsk bidrag, spille til sanger, komme med gode ideer eller lignende.

Hvis du kan tenke deg å bidra, så send en e-post til studentprestene.
Vi er takknemlige for alle henvendelser.

Vi sees i kapellet!