Læringsmiljø og velferd

Vi vil ha et godt lærings- og arbeidsmiljø for alle studenter og ansatte. På disse sidene finner du informasjon om ulike velferdstiltak ved MF.

Kopiering

All privat studentkopiering skal skje på kopi­maskinen i biblioteket.

Leseplasser

Alle studenter som har betalt semesteravgift til MF kan benytte arbeidsplassene i læringsressurssenteret i 2. etasje. Noen plasser er «faste plasser», dvs. at de er reservert for en spesiell student. Disse plasse­ne kan ikke benyttes av andre. Alle øvrige plasser er til fri benyttelse.

Søknadsfrist for fast plass og bokskap: se frist på intranett for studenter. Alle må søke, også de som har hatt plass tidligere. Søknad sendes via studentenes intranett.

Parkering

MF har for tiden kun noen få egne parkeringsplasser som er reservert for spesielle formål. Disse befinner seg like ved inngangen.

Ønsker du parkeringstillatelse?
Henvend deg i resepsjonen i 1. etg for å be om midlertidig tillatelse til å parkere der, og for å få en parkeringsbevis du kan plassere i frontruten.

Hvem kan søke om fast plass?
Studenter med bevegelsesnedsettelser som har behov for fast parkeringsplass nær hoveddøren kan søke om fast parkeringstillatelse ett semester av gangen. Søknadsskjema finner du på siden som heter "Tilrettelegging".

Gymsal/treningsrom

MF har gymsal og treningsrom til fri benyttelse for studenter. Du kan reservere tider i gymsalen i begynnelsen av hvert semester. Treningsrommet er alltid åpent.

Trening i MFs treningsrom skjer på eget ansvar. MF er ikke ansvarlig dersom personskade skulle oppstå eller bli påført i forbindelse med tilstedeværelse/trening på MFs treningsrom. På grunn av korona er det innført booking på treningsrommet. Les mer om det her.