Vitnemål

Karakterutskrift 
Karakterutskrift bestiller du i StudentWeb under Mer og Bestillinger i menyen. Utskriften vil bli sendt til din semesterregistrerte adresse. Hvis du ikke kan bestille karakterutskrift i StudentWeb, ta kontakt med Studieresepsjonen.

vitnemalsportalen.no kan du laste ned elektronisk signert pdf eller dele dine resultater direkte med f.eks. arbeidsgiver.

Vitnemål
Etter fullført grad mottar du ikke vitnemål automatisk. Dette bestiller du ved å ta kontakt med din studierådgiver

Har du oppnådd kravene til grad uten å være student på et bestemt studieprogram, må du kontakte studieveileder for dette studieprogrammet for å få gradsvitnemål skrevet ut.

Vi skriver normalt ut vitnemål to ganger i året. Saksbehandlingstid vil variere og vi anbefaler at man bestiller i god tid. Vitnemål blir bare skrevet ut én gang og på ett språk (avhengig av undervisningsspråk på programmet graden leder fram til). 

Ved utstedelse av vitnemål ved fullført grad, får alle vedlagt et vitnemålstillegg (Diploma Supplement) som gir en nærmere beskrivelse av kandidatens utdanning. Vitnemålstillegget er utarbeidet av Europakommisjonen, Europarådet og UNESCO/CEPES. Formålet med tillegget er å gi tilstrekkelig uavhengig informasjon for å forbedre den internasjonale forståelsen, og sikre en rettferdig akademisk og yrkesmessig godkjenning av kvalifikasjonen (eksamensbevis, grader, vitnemål osv.).