Vitnemål

Karakterutskrift 
Karakterutskrift bestiller du i StudentWeb under Mer og Bestillinger i menyen. Utskriften vil bli sendt til din semesterregistrerte adresse. Hvis du ikke kan bestille karakterutskrift i StudentWeb, ta kontakt med Studieresepsjonen.

vitnemalsportalen.no kan du laste ned elektronisk signert pdf eller dele dine resultater direkte med f.eks. arbeidsgiver.

Vitnemål

Vitnemål skrives ut til alle som fullfører grad og sendes ut når rett adresse har blitt bekreftet. Vi sender ut e-post om dette. .

Har du oppnådd kravene til grad uten å være student på et bestemt studieprogram, må du kontakte studierådgiver for dette studieprogrammet for å få gradsvitnemål skrevet ut.

Vi skriver normalt ut vitnemål to ganger i året. Saksbehandlingstid vil variere. Vitnemål blir bare skrevet ut én gang og på ett språk (avhengig av undervisningsspråk på programmet graden leder fram til). 

Ved utstedelse av vitnemål ved fullført grad, får alle vedlagt et vitnemålstillegg (Diploma Supplement) som gir en nærmere beskrivelse av kandidatens utdanning. Vitnemålstillegget er utarbeidet av Europakommisjonen, Europarådet og UNESCO/CEPES. Formålet med tillegget er å gi tilstrekkelig uavhengig informasjon for å forbedre den internasjonale forståelsen, og sikre en rettferdig akademisk og yrkesmessig godkjenning av kvalifikasjonen (eksamensbevis, grader, vitnemål osv.).