Tilrettelegging av studiehverdagen

Studenter med funksjonsnedsettelse og studenter med særskilte behov har rett til egnet individuell tilrettelegging av lærested, undervisning og læremidler, for å sikre likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter.

Retten gjelder tilrettelegging som ikke innebærer en uforholdsmessig byrde for utdanningsinstitusjonen. I denne vurderingen skal det legges særlig vekt på tilretteleggingens effekt for å fjerne barrierer for disse studentene, kostnadene ved tilretteleggingen og institusjonens ressurser. Tilretteleggingen må ikke føre til en reduksjon av de faglige krav som stilles i den enkelte utdanningen.

Praktisk informasjon om MF-bygget finner du her.

Dersom du har behov for tilrettelagt studiehverdag, ta kontakt med

Torunn Johansen (rom 363)
E-post: Tilrettelegging@mf.no
Tlf. 22 59 06 37

Studierådgiverne vil også kunne hjelpe med spørsmål om tilrette­legging av studiehverdagen. Dette kan f.eks. gjelde:

- Informasjon om pensum på lydbok (NLB)
- Informasjon om døvetolk i undervisningen
- Søknadsskjema om parkeringstillatelse på MF for studenter med bevegelseshemning (pdf) (søknadsfrist 1. sept/1.feb.)

Dokumentasjon

Her kan du laste opp legeerklæring eller annen sakkyndig uttalelse som dokumenterer behovet for tilrettelegging av studiehverdagen.

Evakuering og registrering av tilstedeværelse:

Studenter med særskilt behov kan få tilrettelagt en individuell plan ved evakuering av bygget. Ta gjerne kontakt med Nadia Sand nadia.sand@mf.no for en samtale om og vurdering av dette.   

Studenter som enten bruker rullestol eller er avhengig av heis er ved ankomst pliktet til å registrere sin tilstedeværelse i resepsjonen i 1 etg., samt gi beskjed når man forlater bygget. Dette er grunnet evakueringsrutiner.