Tilrettelegging av studiehverdagen

Studiehverdagen skal så langt det er praktisk mulig og faglig forsvarlig være tilrettelagt for studenter med tilretteleggingsbehov, slik at denne studentgruppen kan fungere på lik linje med institusjonens øvrige studenter.

Praktisk informasjon om MF-bygget finner du her.

Dersom du har behov for tilrettelagt studiehverdag, ta kontakt med

Torunn Johansen (rom 363)
E-post: Tilrettelegging@mf.no
Tlf. 22 59 06 37

Studieveilederne vil også kunne hjelpe med spørsmål om tilrette­legging av studiehverdagen. Dette kan f.eks. gjelde:

- Informasjon om pensum på lydbok (NLB)
- Informasjon om døvetolk i undervisningen
- Søknadsskjema om parkeringstillatelse på MF for studenter med bevegelseshemning (pdf) (søknadsfrist 1. sept/1.feb.)

Evakuering og registrering av tilstedeværelse:

Studenter med særskilt behov kan få tilrettelagt en individuell plan ved evakuering av bygget. Ta gjerne kontakt med Nadia Sand nadia.sand@mf.no for en samtale om og vurdering av dette.   

Studenter som enten bruker rullestol eller er avhengig av heis er ved ankomst pliktet til å registrere sin tilstedeværelse i resepsjonen i 1 etg., samt gi beskjed når man forlater bygget. Dette er grunnet evakueringsrutiner.