Tilrettelegging

MF skal så langt det er mulig og rimelig legge studiesituasjonen til rette for studenter med særskilte behov.  På disse sidene finner du informasjon om tilrettelegging av studiehverdagen og eksamen.

Nærmere informasjon om dine rettigheter og vår plikt til å tilrettelegge læringsmiljø, undervisning og eksamen finner du her (PDF). 

Tilrettelegging av studiehverdagen.

Tilrettelegging ved eksamen.