Politiattest

Ved opptak til en rekke studier ved MF er det et krav at du legger fram politiattest.

Hvem skal levere politiattest?
Det vil stå i opptaksbrevet om du må levere politiattest. Krav om politiattest gjelder ved følgende studier ved MF:

 • Profesjonsstudiet i teologi
 • Metodistisk presteudanning
 • ​Bachelor i ungdom, kultur og trosopplæring.
 • Master i kirkelig undervisning
 • Erfaringsbasert master i kirkelig undervisning
 • Lektorprogrammet
 • Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
 • Master i diakoni

Hva vil stå i politiattesten?
I politiregisterloven § 39 er det listet opp en del paragrafer i straffeloven som politiattesten sjekkes opp mot. Søkere som har vært dømt, har vedtatt forelegg, er siktet eller tiltalt for forhold som er listet opp i denne bestemmelsen, vil få dette anmerket på politiattesten.

Hvordan søke om politiattest?
Du finner informasjon om søknadsprosedyre samt søknadsskjema på politiets nettsider

Når du søker om politiattest, må du legge ved en bekreftelse på at du trenger denne til et spesielt formål. Opptaksbrevet fra Samordna opptak eller MF legges ved som bekreftelse ved innhenting av politiattest.

Frist for å levere politiattest

 • Hvis du har merknader på politiattesten, skal den leveres så raskt som mulig og senest innen tre uker etter at du mottok tilbud om opptak til det aktuelle studiet.
 • Hvis du ikke har merknader på politiattesten, skal den leveres så raskt som mulig og senest ved oppstart til det aktuelle studiet.

Hvor skal attesten leveres:
Politiattester skal ikke sendes på e-post. Attesten lastes opp og sendes inn til oss via dette skjemaet.
Du kan også sende den i posten eller levere den i studieresepsjonen i 3. etasje.

Hva skjer hvis jeg ikke leverer politiattest?
Studenter som ikke har levert godkjent politiattest, har som hovedregel ikke rett til å delta i klinisk undervisning eller praksisstudier og kan ikke avlegge eksamener som krever at dette er gjennomført.

Hvor lenge er politiattesten gyldig?

 • Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder.
 • MF har adgang til å få utlevert nye opplysninger fra politiet dersom det er grunn til å tro at det foreligger nye opplysninger av betydning for innholdet i politiattesten. Slik fornyet vandelskontroll foretas i samsvar med politiregisterloven § 43. Dette vil du i tilfelle bli informert om.

Hvilke konsekvenser kan merknad på politiattesten ha?
Merknad på politiattesten fører ikke automatisk til tap av rett til å delta i praksisstudier. Klagenemnda ved MF skal med bakgrunn i forholdene ved den kliniske undervisningen/praksisopplæringen på den utdanningen søkeren er tilbudt studieplass, og opplysningene som ligger til grunn for merknadene på politiattesten, vurdere om hensynet til pasienter, brukere, elever eller andre medfører at studenten skal utestenges fra klinisk undervisning/praksisstudium.

Saksgangen i forbindelse med politiattestsaker fremgår av forskrift om opptak til høyere utdanning kap. 6.

Her finner du regler om politiattest

 • Universitets- og høyskoleloven § 4-9
 • Forskrift om opptak til høyere utdanning kap. 6
 • Politiregisterloven kap. 7