studenter i kantina på MF

Ofte stilte spørsmål

StudentWeb

StudentWeb er et nettsted der du melder deg opp til eksamen, melder deg på seminargrupper, endrer adresse, får oversikt over karakter m.m. 

Finnes det en brukerveiledning for StudentWeb?
Enkel brukerveiledning finner du her.

Hvordan logger jeg på StudentWeb?
Hvis du allerede har fått Feideinnlogging fra MF, kan du bruke denne. Ellers kan du logge deg på gjennom ID-porten. For få finne dette alternativet, må du velge fanen til høyre i bildet. 

Jeg har betalt semesteravgiften, men det er ikke oppdatert på StudentWeb. Hva er galt?
Det tar to virkedager fra giroen er betalt til det er registrert i StudentWeb. Dersom det er gått mer enn to dager, kan årsaken være at du ikke har brukt KID-nummeret som var oppgitt på giroen da du betalte den. Da tar det litt lengre tid før betalingen er registrert.

Kan jeg endre eller annullere en eksamensoppmelding jeg har registrert?
Eksamensoppmeldinger kan endres frem til fristen for oppmelding til eksamen. Etter dette kan du bare melde deg av eksamen innen 1. mai i vårsemesteret, og 1. november i høstsemesteret.

Må jeg semesterregistrere meg på StudentWeb eller kan jeg gjøre det på en annen måte?
Semesterregistreringen skal foregå på StudentWeb. Dersom dette av en eller annen grunn ikke skulle fungere, må du kontakte studieresepsjonen i 3. etasje på MF eller sende en epost til student@mf.no

Canvas

Canvas er MFs elektroniske læringsplattform. Dette benyttes aktivt i undervisningen, og det er viktig at du gjør deg kjent med Canvas. 

Husk å aktivere kontoen din for å få tilgang til Canvas.

Brukerveiledning for Canvas.

Utdanningsplan og studieprogresjon

Hva er en utdanningsplan?
Nye studenter som er tatt opp til studier av 60 studiepoengs omfang eller mer skal ha en utdanningsplan. Det betyr at studenten og institusjonen inngår en kontrakt om å samarbeide, og hvor studenten skal opplyses om sine rettigheter og plikter i forhold til skolen. MF på sin side skal legge til rette for at studenten kan gjennomføre det planlagte studiet fram til en grad på normert tid og utdanningsplanen skal gi opplysninger til skolen om hva du planlegger å studere framover i tid.

Utdanningsplanen legges i StudentWeb som del av semesterregistreringen. Noen studieprogrammer vil ha låst plan som bare kan endres av studieveileder.

Kan jeg miste studieretten min hvis jeg ikke avlegger så mange studiepoeng som jeg skal i henhold til min utdanningsplan?
Ja, hvis du 2 år etter opptak, eller senere i studiet over en periode på minst 2 år, har bestått mindre enn 50 % av antall studiepoeng i din utdanningsplan, kan du miste studieretten til programmet/studiet du er tatt opp til. 

Lånekassen

Når kan jeg søke om lån og stipend?
Du kan søke om lån og/eller stipend fra det øyeblikket du har studieplass ved et studiested. Er du allerede student, kan du søke fra slutten av forrige semester inntil 15. november for høsten og 15. mars for våren. 

Jeg finner ikke studiet mitt på nettsiden. Hva gjør jeg?
Det kan søkes om lån og stipend til alle våre studier på nettet. Inndelingen av studiene på Lånekassens nettsider er veldig generell. Dersom du ikke finner ordlyden til det du studerer, og evt. bare ha tenkt å ta et semester eller to med "blandete emner", velg "historie, religion, idéfag, årsstudium". Da betyr det at du skal ta 30 stp per semester i den perioden du søker på. Tar du mindre, skal du krysse av for det i tillegg til å velge "historie, religion, idéfag, årsstudium".

Hvordan får Lånekassen vite hva jeg har bestått?
Vi oversender alle eksamensresultatene elektronisk med jevne mellomrom. Det tar noen måneder å få lånet konvertert, men det blir justert for renter og siden du ikke nedbetaler ennå er det ingenting å bekymre seg over.

Hittegods

Har du glemt igjen noe på MF? Du kan sjekke resepsjonen i 1. etasje, men ikke alt gjenglemt oppbevares her. Alt som ikke har navn på og ikke er en verdigjenstand legges i kjelleren. Der er det noen hyller med mye rart, så det kan lønne seg å se etter hvis du f.eks. ikke finner notatene dine fra forelesningen. Ting som glemmes igjen i biblioteket oppbevares der en stund før det ender opp i hyllene i kjelleren.