Aktuelle datoer

OBS: Det tas forbehold om at endringer kan forekomme for datoene langt frem i tid.

2022

Vår:

Januar-kurs: torsdag 6. - fredag 7. januar
Mottak nye studenter: onsdag 5. januar
Undervisningsstart: onsdag 5. januar
Semesteråpningsgudstjeneste: onsdag 12. januar
Deltidsundervisning start: lørdag 15. januar
Semesteravslutning: fredag 17. juni

Høst:
Mottak nye studenter:
mandag 15. august
Fadderuke: f.o.m. mandag 15. august 
Semesteråpning: onsdag 17. august
Undervisningsstart: mandag 15. eller onsdag 17. august
Deltidsundervisning start: lørdag 20. august

2023

Vår:
Januar-kurs:
torsdag 5. - fredag 6. januar
Mottak nye studenter: tirsdag 10. januar
Undervisningsstart: tirsdag 10. januar
Semesteråpningsgudstjeneste: torsdag 12. januar
Deltidsundervisning start: lørdag 14. januar
Semesteravslutning: fredag 16. juni

Høst:
Mottak nye studenter:
mandag 14. august
Fadderuke: f.o.m. mandag 14. august 
Semesteråpning: onsdag 16. august
Undervisningsstart: onsdag 16. august
Deltidsundervisning start: lørdag 19. august

2024

Vår:
Januar-kurs:
torsdag 4. - fredag 5. januar eller mandag 8. - tirsdag 9. januar
Mottak nye studenter: tirsdag 9. januar
Undervisningsstart: tirsdg 9. januar
Semesteråpningsgudstjeneste: torsdag 11. eller tirsdag 16. januar
Deltidsundervisning start: lørdag 13. januar
Semesteravslutning: fredag 14. juni

Høst:
Mottak nye studenter:
mandag 12. august
Fadderuke: f.o.m. mandag 12. august 
Semesteråpning: onsdag 14. august
Undervisningsstart: onsdag 14. august
Deltidsundervisning start: lørdag 17. august