Aktuelle datoer

OBS: Det tas forbehold om at endringer kan forekomme for datoene langt frem i tid.

2021

Vår:
Januar-kurs: mandag 11. januar
Mottak nye studenter: tirsdag 5. januar
Undervisningsstart: tirsdag 5. januar
Deltidsundervisning start: lørdag 16. januar
Semesteravslutning: fredag 18. juni - dessverre ingen felles avslutning i år. Avvent eventuelt informasjon fra ditt program.

Høst:
Mottak nye studenter:
mandag 16. august
Fadderuke: f.o.m. mandag 16. august 
Semesteråpning: onsdag 18. august
Undervisningsstart: mandag 16. eller onsdag 18. august
Deltidsundervisning start: lørdag 21. august

2022

Vår:
Januar-kurs: mandag 3. - tirsdag 4. eller torsdag 6. - fredag 7. januar
Mottak nye studenter: onsdag 5. januar
Undervisningsstart: onsdag 5. januar
Semesteråpningsgudstjeneste: onsdag 12. januar
Deltidsundervisning start: lørdag 15. januar
Semesteravslutning: fredag 17. juni

Høst:
Mottak nye studenter:
mandag 15. august
Fadderuke: f.o.m. mandag 15. august 
Semesteråpning: onsdag 17. august
Undervisningsstart: mandag 15. eller onsdag 17. august
Deltidsundervisning start: lørdag 20. august