Finn timeplan

Finn din timeplan

Lurer du på når du skal møte opp til undervisning? Du kan søke opp din timeplan i TimeEdit.

I TimeEdit kan du også abonnere på den ferdige timeplanen så du kan få det opp i kalender-appen på mobil eller nettbrett. Når du abonnerer på timeplanen så vil kalenderen automatisk bli oppdatert når forelesninger blir flyttet til et annet rom, utsatt eller avlyst. Se veiledning her. 

Når du har begynt på studiene og fått tilgang til Canvas, så kan du enkelt se hele din timeplan derfra. Men merk at timeplanen i Canvas ikke blir oppdatert like kjapt, så om en forelesning for eksempel blir flyttet, så vil det ta litt tid før det nye rommet vises i Canvas.

For å finne din timeplan i TimeEdit

  1. Gå til TimeEdit
  2. Klikk på Timeplan-søk
  3. I feltet "Søk" velger du Emne
  4. Tast inn det emnet (hele navnet eller deler av det) du skal ta i boksen under
  5. Trykk på "Søk"
  6. Velg emnet du skal ha ved å klikke på den, den vil da havne i boksen til høyre
    Tips: Hvis du vet hvilken gruppe du er i (f.eks. TEOL1110.1) så trenger du bare å velge den i stedet for hovedemnet. Timeplanen vil da vise de timene som er for din egen gruppe pluss undervisningen i hovedemnet.
  7. Gjenta steg 3-6 for alle emnene du ønsker å vise
  8. Når du har lagt til alle emnene du ønsker, kan du klikke på "Vis timeplan"-knappen for å vise timeplanen

Informasjonen i timeplanen leses sammen med emnebeskrivelsen for det aktuelle emnet og eventuelt emneark/-hefte (fås av emneansvarlig eller ligger i Canvas). Emnebeskrivelse og programplan (for de ulike studieprogrammene) foreligger i emnekatalogen.

For mer informasjon om de enkelte emner, se emnebeskrivelsene og emneark /hefte som vil bli utdelt på infomøtene til de enkelte emnene, og blir lagt ut på Canvas.

NB: Det kan forekomme endringer i timeplanen, og det kan også være tilleggsinformasjon som kun er tilgjengelig på Canvas. Hver enkelt student har selv ansvar for å holde seg oppdatert.