MF i media

MFs ansatte og studenter er stadig engasjerte og intervjuet i ulike medier. MF bruker tjenesten Mbrain som henter ut relevante nettartikler som omhandler MF som institusjon, eller som inneholder intervjuer med ansatte og studenter. Vi legger også ut noen utvalgte artikler fra papirpresse og lenker til lydfiler fra etermedier. Du finner MF i media her: http://www.mf.no/media.