Melding om gyldig fravær ved eksamen

Vårsemesteret 2021 kan du levere egenmelding for å få gyldig fravær på eksamen. Du melder gyldig fravær i dette skjemaet.

Se informasjon om gyldig fravær.

Meldefrist: Tre dager etter eksamen eller innleveringsfrist.

 

Bekreftelse på meldt fravær blir sendt til adressen du registrerer her.