Medie- og annonseplan 2021

Antall abonnenter: 17.500
Utgivelser per år: 2
2021: 87. årgang

Utgivelser 2021

  • Nummer 1: Materiellfrist 13. april 2021. I posten 27. mai 2021.  
  • Nummer 2: Materiellfrist 22. oktober 2021. I posten 3. desember 2021. 

Annonsestørrelser og priser 2021
I millimeter: 
Kvartside (104 b x 147 h): 3 500 kr
Halvside (utfallende 104 b x 296 h  eller 208 b x 147 h):  5 000 kr
Helside (utfallende 208 b x 296 h): 7 000 kr

Annonsene leveres som trykkeklar pdf til: ragnhild.aadland.hoen@mf.no

Om våre lesere
Lesere av bladet MF er nåværende og tidligere MF-studenter, alle menigheter i Den norske kirke, bidragsytere, samarbeidspartnere og venner av MF. Leseren er mellom 19-99 år og bosatt over hele landet. Leseren arbeider i kirke, skole eller samfunn.

Ragnhild Aadland Høen
redaktør 
E: mfblad@mf.no
T: 22 52 05 52