Medie- og annonseplan 2020

Antall abonnenter: 17.500
Utgivelser per år: 2
2020: 86. årgang

Utgivelser 2020

  • Nummer 1: Materiellfrist 31.03.20. I posten 15.05.20.  
  • Nummer 2: Materiellfrist 02.10.20. I posten 06.11.20.  

Annonsestørrelser og priser 2020
I millimeter: 
Kvartside (104 b x 147 h): 3 500 kr
Halvside (utfallende 104 b x 296 h  eller 208 b x 147 h):  5 000 kr
Helside (utfallende 208 b x 296 h): 7 000 kr

Annonsene leveres som trykkeklar pdf til: ragnhild.aadland.hoen@mf.no

Om våre lesere
Lesere av bladet MF er nåværende og tidligere MF-studenter, alle menigheter i Den norske kirke, bidragsytere, samarbeidspartnere og venner av MF. Leseren er mellom 19-99 år og bosatt over hele landet. Leseren arbeider i kirke, skole eller samfunn.

Ragnhild Aadland Høen
redaktør 
E: mfblad@mf.no
T: 22 52 05 52