History of Religions

History of Religions er et tverrfaglig masterprogram for deg som vil lære mer om historie og religion i før- og tidlig moderne verden.

Fakta: 

Varighet
2 år (120 studiepoeng)

Søknadsfrist
1. juni. Søk via Søknadsweb

Språk
Undervisning på engelsk.
Du kan skrive oppgaver og eksamen på norsk.

Kontakt
teologi@mf.no

Masterprogrammet History of Religions: Encounters and Conflict befinner seg i skjæringspunktet mellom politisk historie og religionshistorie. Programmet berører også idéhistorie, kunsthistorie og arkeologi. Her ses religiøs sameksistens og konflikt i et historisk perspektiv, fra antikken til tidlig moderne tid, med særlig vekt på Europa og Midtøsten. Dette er noen av spørsmålene du vil møte i dette programmet:

  • Hvordan blir hellige tekster brukt og misbrukt?
  • Hvordan kan en religiøs krig være rettferdig?
  • Hvilke historiske røtter deles av jødedom, kristendom og islam?
  • Hvordan har religiøse ideer og gjenstander blitt spredd fra ett kontinent til et annet, og hvilken betydning har dette hatt?

Med andre ord: Hvordan har religiøse konflikter og møter formet verden, og hvorfor har det fortsatt betydning i dag? 

Masterprogrammet har studenter fra hele verden, og undervisningen er på engelsk. Alle skriftlige oppgaver, inkludert eksamen og masteroppgave kan skrives på norsk eller andre skandinaviske språk.

Opptakskrav for søkere med nordisk statsborgerskap
- Bachelorgrad innen religionshistorie, religionsvitenskap, historie, teologi, kunsthistorie, arkeologi eller lignende
- Minimum gjennomsnittskarakter C fra bachelorgraden

Mer om programmet

Oppbygging

Alle emnene i programmet er obligatoriske. Studiestart er i august da HIS5010 er et grunnleggende teoretisk emne som normalt skal være fullført før andre semester.

Master in History of Religions

3.sem.AVH5080
Thesis for Master in History of Religions:
(60 stp)
4.sem.AVH5080
Thesis for Master in History of Religions:
(60 stp)
2.sem.HIS5030
Owning and sharing holy matter: texts, artefacts and places
(10 stp)
HIS5050
Encounters: Common Categories and Concepts in Abrahamic religions
(10 stp)
MET5310
Methodology: Texts and History
(10 stp)
1.sem.HIS5010
The historical study of religion: Multidisciplinary theoretical perspectives
(10 stp)
HIS5020
Religious change, exchange and counterchange: A long-term historical perspective
(10 stp)
The Craft: Skills and Engagement in the Study of Religion
Semester10 ECTS10 ECTS10 ECTS

Beskrivelse av programmet

Programmet befinner seg i skjæringspunktet mellom politisk historie og religionshistorie, men gjør også bruk av idéhistorie, kunsthistorie og arkeologi. Disse ulike disiplinene gir dypde og kontur til studiet av makrohistoriske tendenser.

Studenter som fullfører 10 studiepoeng eller mer på masternivå innen et relevant språk kan søke om å få disse studiepoengene innpasset som en del av sin grad. Språkemner kan erstatte HIS5030 og/eller HIS5050. Når en slik søknad blir vurdert, vil innholdet og karakternivået i studentens tidligere studier bli tatt i betraktning.

I forbindelse med arbeid med masteroppgave:

- Studenter på programmet må normalt ha bestått emner tilsvarende 30 studiepoeng på masternivå, i tillegg til metodeemne, før de kan melde seg opp til avhandlingsemnet.

- Alle emner innenfor programmet må normalt være bestått før masteroppgaven kan leveres.

De enkelte emnene har et omfang på et visst antall studiepoeng, vanligvis 10 studiepoeng. For hvert emne er det formulert læringsutbytte i form av kunnskapsmål og ferdighetsmål, og evt. generell kompetanse.

Kunnskapsmålene er knyttet til det faglige innholdet i emnet og er formulert på tre stigende nivåer: oversikt over, kunnskap og god kunnskap. Ferdighetsmålene uttrykker hvilke faglige ferdigheter emnet gir studentene

trening i. Til sammen utrykker beskrivelsene av læringsutbytte hvilke kunnskaper, ferdigheter og evt. generell kompetanse studenten forventes å beherske etter å ha fullført emnet. De fleste emnene har studiekrav som må

oppfylles for at studenten skal kunne gå opp til eksamen og få avsluttende vurdering. Arbeidet med å oppfylle studiekravene skal bidra faglig og pedagogisk til at kunnskapsmålene og ferdighetsmålene nås.

Læringsutbytte

Kvalifikasjonsbeskrivelse

Knowledge
The candidate..
has advanced knowledge of the historical development of the main religious traditions and specialised insight in the role that religion played in the evolution of society
has thorough knowledge of the principal theories about religion and religious phenomena
can understand and interact with academic discourses in the field of the history of religions
Skills
The candidate..
can critically analyse and use the existing theories within the history and phenomenology of religions as well as their specific methods and interpretative patterns in both practical cases and theoretical debates
can carry out independent scientific research on topics related to the history and phenomenology of religions
can apply knowledge to new areas within the history and phenomenology of religions, history proper or social sciences and address relevant challenges in society
can analyse and address critically different types of empirical data and use it to structure and formulate theoretically valid arguments
can assess the historical background of current social issues related to religious beliefs and practices and propose valid and balanced frameworks for relating to them
General competence
The candidate..
can analyse within a valid methodological framework problems related to religious conflict
can apply his/her knowledge and skills in new areas of society in order to carry out advanced assignments and projects in connection with people’s religious beliefs
can communicate the results of scientific work in the history and phenomenology of religion and masters the specific terminology of these fields
can communicate about issues in the history and phenomenology of religion with the general public
can contribute to theoretical research and practical conflict-solving in the areas of the history and phenomenology of religion

Kvalifikasjon etter fullført program

Master i religionshistorie.

Skriv ut dette studieprogrammet

Studieprogram-arkiv

Her kan du se på studieprogrammer for tidligere semestre.