Lund University

Lunds universitet er Nordens største og Sveriges nest eldste universitet, beliggende i Lund i Skåne. Universitetet rangeres jevnlig blant verdens 100 beste universiteter. Universitetet ble grunnlagt i 1666, men dets historie kan føres tilbake til det studium generale som ble etablert i Lund i 1438.

Om avtalen

Nordplus avtale, gjennom det nordisk teologiske netterverket.
Hvem kan søke? 

Teologi, bachelor og masternivå

Aktuelle nettsider

https://www.lunduniversity.lu.se/international-admissions/exchange-and-study-abroad

Kontakt

Karoline Oftedal, Rådgiver for internasjonalisering

E-post: international@mf.no

Telefon: 22590574