• Luthersk kirketidende
  Informasjon

  Luthersk Kirketidende (LK) utkom første gang i 1863. Fra og med 1. januar 2020 står MF vitenskapelige høyskole som utgiver av bladet. LK redigeres av en frittstående redaksjon på fire medlemmer.

 • Tidsskrift for praktisk teologi
  Informasjon

  Tidsskrift for Praktisk Teologi (TPT) tar opp praktisk-teologiske emner på et høyt, faglig nivå. TPT publiserer forskningsartikler og andre bidrag innen fagfeltet praktisk teologi. 

 • (LK 7/2020) Å ikke kunne samles til gudstjeneste, har vært utfordrende. Mye av det gudstjenesten rommer, har vi likevel kunne fått del i på annen måte. Skriftlesning, bønn, salmesang har blitt formidlet gjennom kringkasting og digitale medier. Nattverden lar seg imidlertid ikke uten videre feire på samme måte. Å ikke kunne feire nattverd som vi pleier, utfordrer både nattverdforståelse og kirkeforståelse.

 • Politisk teologi og pandemi

  LK 6/20 Store samfunnsendringer kan noen ganger inntreffe raskt. Pandemien har krevd politiske grep som har endret premissene for politiske ledere og næringsliv verden over. Hensyn til liv og helse har fått prioritet foran økonomi. En del har spådd at politikken vil endres på global basis etter dette. Hva skal kirkens oppgave være når krisene inntreffer og samfunnet formes for en ny fremtid?

 • Geir Øy, Knarvik kyrkje

  (LK 5/20) 2020 kommer til å gå inn i historien som året da vi i Norge ble rammet av koronaviruset Covid-19, og de mest inngripende tiltak Norge har sett i fredstid ble iverksatt. 

 • "Alla vill til himmelen" eller mer himmel på jord?

  (LK 4/20) I 2009 ga den svenske rapperen Timbuktu ut låten «Alla vill til himmelen». Det skulle ta mange år før ordet klimakrise ble et begrep for flere enn de ekstra interesserte. Det var også noen år før dåps- og medlemstallene for Den norske kirke for alvor begynte å bekymre oss.