Kjøpe enkeltnumre av TPT

De fire siste utgavene av TPT kan kjøpes digitalt her.

Eldre utgaver av TPT er gratis nedlastbare her:https://www.mf.no/lk/tidsskrift-praktisk-teologi/tidligere-utgaver-tpt.

Når du kommer inn, oppretter du en kundeprofil. Du risikerer ingen reklamehenvendelser fra vår side ved å opprette en slik profil.

Pris for siste utgave avTidsskrift for Praktisk Teologi er kr 200,- for tidligere utgaver kr 175,-