Kjøpe enkeltnumre av TPT

Alle utgaver av TPT fra 2010 til 2015 kan du laste ned gratis på nettsiden vår ...  

Enkeltnumre av Tidsskrift for Praktisk Teologi/Halvårsskrift for Praktisk Teologi fra og med nr. 1/2011 kan kjøpes elektronisk via nettjenesten BuyAndRead. Da klikker du her ...  
Når du kommer inn, oppretter du en kundeprofil. Du risikerer ingen reklamehenvendelser fra vår side ved å opprette en slik profil.

Pris for enkeltnumre av Tidsskrift for Praktisk Teologi er kr 175,-