Tidsskrift for praktisk teologi

Tidsskrift for Praktisk Teologi

Tidsskrift for Praktisk Teologi (TPT) tar opp praktisk-teologiske emner på et høyt, faglig nivå. TPT publiserer forskningsartikler og andre bidrag innen fagfeltet praktisk teologi. 

Redaksjonen består av førsteamanuensis Fredrik Saxegaard (redaktør), professor Lars J. Danbolt, sokneprest Irmelin Grimstad Bonden, sokneprest Ingeborg Sommer, professor Tone Stangeland Kaufman, universitetslektor Inge Westly. Redaksjonssekretær og bokmeldingskontakt er Åsmund Aksnes.

Tidsskriftet praktiserer en referee-ordning, der alle forskningsartikler blir vurdert av én eller flere eksterne fagfeller før de antas.

Retningslinjer for skribenter finner du her

Postadresse:
TPT
MF vitenskapelig høyskole
Postboks 5144 Majorstua 
NO-0302  OSLO

Manuskripter som ønskes antatt til trykking, sendes i wordformat som vedlegg til e-post til redaksjonssekretæren. Lengden bør ikke overskride 15 sider.

TPT kommer ut to ganger i året, i juni og desember. Abonnenter på Luthersk Kirketidende får automatisk TPT tilsendt som en del av abonnementet. Det er også mulig å abonnere separat på TPT. Pris for separatabonnement er kr 495,- per år.

Enkeltnumre fra og med nr. 1/2011 kan kjøpes elektronisk via nettjenesten BuyAndRead. For å kunne kjøpe enkeltnumre oppretter du en kundeprofil hos BuyAndRead. Du risikerer ingen reklamehenvendelser fra vår side ved å opprette en slik profil. Prisen for et enkeltnummer er kr 175,-

Siste og nest siste nummer kan også kjøpes i papirutgave hos Bok & Media i Akersgata i Oslo.