Tidsskrift for praktisk teologi

Tidsskrift for Praktisk Teologi

Tidsskrift for Praktisk Teologi (TPT) er et vitenskapelig tidsskrift registrert på nivå 1 (NSD Senter for forskningsdata). Vi publiserer fagfellevurderte artikler, bokanmeldelser og andre faglige bidrag innen praktisk teologi. TPT kommer ut to ganger i året, ca. april og oktober. 

De fleste som abonnerer på TPT mottar også Luthersk Kirketidende som en del av abonnementet. Det er også mulig å abonnere bare på TPT. 
Siste og nest siste nummer kan kjøpes i papirutgave hos Bok & Media i Akersgata i Oslo.

Lese TPT på nettet

TPT er tilgjengelig på nettet. De fire siste utgavene ligger bak betalingstjeneste, eldre utgaver er åpent tilgjengelige. Vi arbeider med å legge ut enkeltartikler digitalt.

Du finner hele utgaver av TPT her.
Du finner enkeltartikler her (under arbeid).

De fire siste utgavene av TPT ligger bak betalingsmur. Kjøp enkeltnummere. 

Utgaver før dette er fritt nedlastbare fra journals.mf.no.
 

Publisere artikler i TPT

Ønsker du å publisere artikler i TPT?

Les forfatterveiledning. 
Registrer deg og last opp artikkelen

Redaksjon

Førsteamanuensis Fredrik Saxegaard (redaktør), professor Lars J. Danbolt, førsteamanuensis Carl Petter Oppsahl, sokneprest Solveig Spilling Bakkevig, sokneprest Ingeborg Sommer, professor Tone Stangeland Kaufman, universitetslektor Inge Westly. Redaksjonssekretær og bokmeldingskontakt er Åsmund Aksnes.

Redaksjonsråd

Hans Austnaberg (VID Stavanger), Steinunn Arnþrúður Björnsdóttir (Den evangelisk-lutherske kirke Island) Anne Louise Ericsson (Svenska Kyrkans Utbildingsinstitut, Uppsala), Kirsten Donskov Felter (Folkekirkens Uddannings- og Videncenter, Aarhus), Caroline Gustavsson (Stocholms Universitet), Harald Hauge (Den norske kirke, Røros), Bjarte Leer-Helgesen (Den norske kirke, Kristiansand), Jonas Idestöm (Svenska Kyrkans Forskningsenhet, Uppsala), Marlene Ringgaard Lorensen (Teologisk fakultet, Københavns Universitet), Karin Nelson (Norges Musikkhøgskole, Oslo), Bård Eirik Hallesby Norheim (NLA høyskolen), Kristin Moen Saxegaard (Den norske kirke, Hønefoss), Ulla Schmidt (Aarhus Universitet), Hans Stifoss-Hanssen (VID Oslo), Bernice Sundkvist (Åbo Akedemi, Åbo), Merete Thomassen (Teologisk Fakultet, UiO), Gunnfrid Ljones Øierud (IKO, Oslo)