Medie- og annonseplan LK 2021

Antall abonnenter: ca 950
Utgivelser per år: 16
2021: 158. årgang

Utgivelser 2021

 • Nummer 1: Materiellfrist 18.12.20. I posten 08.01.21. 
 • Nummer 2: Materiellfrist 18.01. I posten 29.01.
 • Nummer 3: Materiellfrist 08.02. I posten 19.02.
 • Nummer 4: Materiellfrist 28.02. I posten 12.03.
 • Nummer 5: Materiellfrist 20.03. I posten 09.04.
 • Nummer 6: Materiellfrist 19.04. I posten 30.04.
 • Nummer 7: Materiellfrist 07.05. I posten 21.05.
 • Nummer 8: Materiellfrist 31.05. I posten 11.06.
 • Nummer 9: Materiellfrist 21.06. I posten 02.07.
 • Nummer 10: Materiellfrist 02.08. I posten 13.08.
 • Nummer 11: Materiellfrist 23.08. I posten 03.09.
 • Nummer 12: Materiellfrist 13.09. I posten 24.09.
 • Nummer 13: Materiellfrist 04.10. I posten 15.10.
 • Nummer 14: Materiellfrist 25.10. I posten 05.11.
 • Nummer 15: Materiellfrist 15.11. I posten 26.11.
 • Nummer 16: Materiellfrist 06.12. I posten 17.12.

Annonsestørrelser og priser 2021
Halvside (utfallende 148mm b x 105mm h):  2000 kr
Helside (utfallende 148 b x 210 h): 3 250 kr

Annonsene leveres som trykkeklar pdf til: ragnhild@mf.no

Om våre lesere
Luthersk Kirketidende når svært bredt ut blant prester og teologer i Norge - og finnes ved de fleste menighetskontor. 

Harald Hegstad
redaktør 
E-post: lk@mf.no