Medie- og annonseplan LK 2020

Antall abonnenter: ca 950
Utgivelser per år: 16
2020: 157. årgang

Utgivelser 2020

 • Nummer 1: Materiellfrist 10.12.19. I posten 10.01.20
 • Nummer 2: Materiellfrist 17.01.20. I posten 31.01.20
 • Nummer 3: Materiellfrist 07.02.20. I posten 21.02.20
 • Nummer 4: Materiellfrist 28.02.20. I posten 13.03.20
 • Nummer 5: Materiellfrist 20.03.20. I posten 03.04.20
 • Nummer 6: Materiellfrist 03.04.20. I posten 24.04.20
 • Nummer 7: Materiellfrist 30.04.20. I posten 15.05.20
 • Nummer 8: Materiellfrist 22.05.20. I posten 05.06.20
 • Nummer 9: Materiellfrist 12.06.20. I posten 26.06.20
 • Nummer 10: Materiellfrist 24.07.20. I posten 07.08.20
 • Nummer 11: Materiellfrist 14.08.20. I posten 28.08.20
 • Nummer 12: Materiellfrist 04.09.20. I posten 18.09.20
 • Nummer 13: Materiellfrist 25.09.20. I posten 09.10.20
 • Nummer 14: Materiellfrist 16.10.20. I posten 30.10.20
 • Nummer 15: Materiellfrist 06.11.20. I posten 20.11.20
 • Nummer 16: Materiellfrist 27.11.20. I posten 11.12.20

Annonsestørrelser og priser 2020
Halvside (utfallende 148mm b x 105mm h):  2000 kr
Helside (utfallende 148 b x 210 h): 3 250 kr

Annonsene leveres som trykkeklar pdf til: ragnhild.aadland.hoen@mf.no

Om våre lesere
Luthersk Kirketidende når svært bredt ut blant prester og teologer i Norge - og finnes ved de fleste menighetskontor. 

Harald Hegstad
redaktør 
E: lk@mf.no