Kjøpe enkeltnumre

Enkeltnumre av Luthersk Kirketidende fra og med nr. 1/2006 og Tidsskrift for Praktisk Teologi/Halvårsskrift for Praktisk Teologi fra og med nr. 1/2011 kan kjøpes elektronisk via nettjenesten BuyAndRead.

Alle utgaver av Luthersk Kirketidende fra 2010 til 2015 kan du laste ned gratis på nettsiden vår.

For å kjøpe enkeltnumre fra andre år må du bruke BuyAndRead.

Når du kommer inn, oppretter du en kundeprofil. Du risikerer ingen reklamehenvendelser fra vår side ved å opprette en slik profil.

Siste og nestsiste nummer kan også kjøpes i papirformat hos Bok & Media i Akersgata i Oslo.

Pris for enkeltnumre:
Luthersk Kirketidende: kr 50,-
Tidsskrift for Praktisk Teologi: kr 175,-