Luthersk kirketidende

Luthersk Kirketidende

Luthersk Kirketidende (LK) utkom første gang i 1863. Fra og med 1. januar 2020 står MF vitenskapelige høyskole som utgiver av bladet. LK redigeres av en frittstående redaksjon på fire medlemmer.

Les også: MF overtar utgivelsen av Luthersk Kirketidende og Tidsskrift for Praktisk Teologi 

Redaksjonen består av professor Harald Hegstad (redaktør), universitetslektor Inge Westly, prost Hege E. Fagermoen og sokneprest Kjersti Gautestad Norheim. Redaksjonssekretær er Åsmund Aksnes.

Toneangivende i den kirkelige debatten
I 150 år har bladet på lederplass gitt viktige innspill i den kirkelige debatten og til tider også satt dagsorden for debatten. Ingen andre kirkelige tidsskrift siteres så ofte i dagspressen som Luthersk Kirketidende. Bladet trykker også bokmeldinger og artikler om aktuelle kirkelige og teologiske spørsmål. Vi tar gjerne imot bidrag til bladet. I Luthersk Kirketidende er det rom for å føre en mer dyptgående debatt enn det som vanligvis er mulig i en dagsavis.

Viktig inspirasjonskilde i prekenforberedelsen
Tekstgjennomgåelsene i Luthersk Kirketidende har vært, og skal være en viktig inspirasjonskilde og premissleverandør for norske presters prekenforberedelser. 

Stillingsutlysninger
Luthersk Kirketidende når svært bredt ut blant prester og teologer i Norge. Vi tilbyr bispedømmer og andre arbeidsgivere å få stillingsannonser i bladet.

Tidsskrift for Praktisk Teologi
Tidsskrift for Praktisk Teologi (TPT) utgis to ganger årlig. TPT er et tidsskrift som tar opp praktisk-teologiske emner på et høyt, faglig nivå. Abonnenter på Luthersk Kirketidende får automatisk TPT tilsendt som en del av abonnementet. Det er også mulig å abonnere separat på TPT. Mer informasjon om TPT finner du her.

Abonnementspriser og bestilling av LK og TPT

Innenlands: kr. 795,- per år
Utenlands:   kr. 1050,- per år

Bli abonnent

Salg av enkeltnumre 
Enkeltnumre av Luthersk Kirketidende og Tidsskrift for praktisk Teologi fås kjøpt elektronisk via nettjenesten BuyAndRead.
Pris Luthersk Kirketidende kr. 50,-
Pris Tidsskrift for Praktisk Teologi kr. 175,-