Kwame Bediako, æresdoktor MF

Kwame Bediako

Denne teksten ble brukt for å presenterte Kwame Bediako (1945-2008) da han ble kreert æresdoktor ved MF i 2008. 

Kwame Bediako var utdannet i Ghana, Frankrike, England og Skottland, med doktorgrad i fransk litteratur fra universitetet i Bordeaux og i teologi fra universitetet i Aberdeen. Før han i 1987 ble direktør for Akrofi-Christaller Institute of Theology, Mission and Culture i Akropong-Akuapem (Ghana), fungerte han som presbyteriansk prest. Bediako var også generalsekretær for African Theological Fellowship, og han var opptatt av å bygge gode forskningsinstitutter og nettverk som kan tjene kirkene i Ghana og i hele Afrika. Han har over lang tid vært gjesteforeleser ved universitetet i Edinburgh og en populær foredragsholder ved en rekke teologiske fakulteter i Europa, USA og Afrika. Bediako var æresprofessor ved University of Natal, Pietermaritzburg (Sør-Afrika) og styremedlem i Oxford Centre for Mission Studies, England. I 2005 holdt Kwame Bediako den første O.G. Myklebust-forelesning i missiologi ved Det teologiske Menighetsfakultet.

Kwame Bediakos stemme har nådd langt ut over det afrikanske kontinent. Bediako hevdet at afrikanske teologi må bygges i det direkte møtet mellom den lokale afrikanske kultur og det bibelske budskap, uten å gå veien om vestlig teologi. Hans mange bøker omfatter temaer som evangelium, kultur og kristen identitet i tillegg til utviklingen av en kontekstuell afrikansk teologi. Spesielt kan nevnes Christianity in Africa—The Renewal of a Non-Western Religion (1995) og Jesus and the Gospel in Africa, History and Experience (2004).

Kwame Bediako hadde i april 2008 takket ja til æresdoktorgraden ved MF. Han døde plutselig den 10. juni 2008, og tildeles derfor graden post mortem. Diplomet mottas av Dr. Gillian Bediako.