Chagall: abraham and three angels

Kristendom og billedkunst: Det gamle testamente

Nytt kurs høsten 2018

Fakta: 

Søknadsfrist
​Søk innen 15. august 2018
Søknadsweb åpner 1. april

​Pris
​4700,- (semesteravgift inkludert)

Foreleser professor Reidar Hvalvik 

I flere år har Reidar Hvalvik forelest over emnet “Kristendom og billedkunst” der han i hovedsak har tatt for seg motiver fra Jesu liv knyttet til de store høytidene i kirkeåret. Høsten 2018 starter han opp et helt nytt kurs knyttet til bruken av gammeltestamentlige motiver i kristen billedkunst (10 stp).

Kurset vil blant annet ta for seg de eldste eksempler på bilder som reflekterer gammeltestamentlige tekster i Romas katakomber og på senantikke sarkofager. Videre vil det bli fokusert på motiver fra Det gamle testamente som har blitt oppfattet som forbilder på nytestamentlige personer og hendelser og på sentrale motivkretser i det gammeltestamentlige fortellingsstoffet (skapelse, syndefall, patriarkfortellingene, utferden fra Egypt, ørkenvandringen osv.). Sentrale bibelillustratører og utvalgte kunstnere, for eksempel Rembrandt og Chagall, som har produsert et stort antall bilder med gammeltestamentlige motiver, vil også bli viet spesiell oppmerksomhet.

Kurset vil bli holdt 9 torsdagskvelder (kl. 17.00–21.00), med oppstart 30. august og avslutning 1. november (med forbehold om mindre endringer). Det vil være en 4 timers skoleeksamen i desember.
Uke 40 er høstferie.

Fullstendig emnebeskrivelse finner du her.