Bilde av Caravaggio - hvile under flukten til Egypt

Caravaggio

"Hvile under flukten til Egypt"

Caravaggios religiøse kunst

Populært emne for kunstinteresserte samt lærere i KRLE og kunst og håndverk. Oppstart høsten 2019.

Søknadsfrist
15. juni.
Løpende opptak etter søknadsfristens utløp ved ledige plasser. 

Søk om opptak via Søknadsweb.

Pris
Kr. 5000,-

Kontakt
Vil du vite mer?
Ta kontakt med studierådgiver Marthe Bogen
E-post: deltid@mf.no  
Telefon: 22 59 05 00
 

Caravaggios religiøse kunst (10 stp) er et emne innenfor det større temaet "kristendom og billedkunst" - med fokus på den italienske kunstneren Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-1610). 

Caravaggio regnes som en av de viktigste malerne i europeisk kunsthistorie. Bildene hans er særlig interessante i rammen av "kristendom og billedkunst", fordi en betydelig del av verkene hans har bibelske motiver. Svært mange av bildene hans ble malt på oppdrag fra kirkelig personer og institusjoner, og mange av bildene er fremdeles å finne i italienske kirker. Caravaggios valg av motiver er ofte tradisjonelt, mens hans teknikk og fremstillingsform var nyskapende. Av den grunn er studiet av Caravaggios religiøse kunst godt egnet som en innfallsport til europeisk kirkekunst i tiden etter reformasjonen. 

Emnet tar sikte på å gjøre studentene kjent med de av Caravaggios bilder som fremstiller bibelske og religiøse motiver, og gjøre studentene i stand til å tolke bildene i lys av hans samtids teologi, spiritualitet og kirkeliv.

Undervisning høsten 2019
Studiet tilbys som ettermiddags-/kveldsundervisning på torsdager kl. 17.00 - 21.00 i åtte uker. Foreleser er professor emeritus Reidar Hvalvik.

Undervisningen gis på følgende dager: 29. august, 5., 12., 19. og 26. september, 10., 17. og 24. oktober (med forbehold om endringer).

Eksamen avlegges som en fire timers skriftlig prøve ved slutten av semesteret.

Fullstendig emnebeskrivelse finner du her.