Prest på prekestol i kirke

Kristendom i historie og samtid

Hva er sentrale aspekter ved kristendommens historie, troslære og praksis? Hva er felles og hva er det som skiller de ulike retningene i kristendommen? Og hvordan praktiseres kristen tro og etikk i dag?

Søknadsfrist
15. desember (oppstart i januar) 
Det er fortsatt mulig å søke etter søknadsfristen. Det blir gjort løpende opptak fram til 15. januar, så langt det er ledige plasser.

Ved opptak gis to års studierett, med mulighet til å ta flere emner.

Søk om opptak

Opptakskrav
Generell studiekompetanse eller dokumentert realkompetanse (for personer over 25 år).

Semesteravgift
Kr. 5000 inkl. avgift til SiO

Kristendom i historie og samtid (KRLE1041) er et videreutdanningsemne på bachelornivå. Undervisningen er lagt til lørdager, og kan fint kombineres med jobb. Emnet er åpent for alle interesserte, men er særlig relevant for lærere i grunnskolen og videregående skole.

Emnet inngår i Deltidsstudier i KRLE. KRLE1041 gir i kombinasjon med Religioner og livssyn (KRLE1011), Bibelen: tekst og kultur (KRLE1021) og Etikk og filosofi (KRLE1031) grunnleggende kunnskaper om sentrale temaer i skolens religions- og livssynsfag. Det undervises i ett emne på 15 studiepoeng hvert semester. Du velger selv hvor mange emner du ønsker å ta, og om du vil starte høst eller vår.

Som student på Kristendom i historie og samtid vil du blant annet:

  • Lære mer om sentrale aspekter ved kristendommens historie, troslære og praksis.
  • Få oversikt over det som er felles for et flertall av kristne og noen av de variasjonene som finnes innen religionen.
  • Lære hvordan kristen tro og etikk fortolkes og praktiseres i nyere tid, med særlig vekt på norske forhold.

Emnet består av tre delemner:

  • Kristendommens historie (5 stp)
  • Kristen troslære og etikk (6 stp)
  • Kirkekunnskap og religiøsitet i endring (4 stp)

Hele emnebeskrivelsen kommer snart.

Undervisning
Emnet har undervisning på lørdager fra 9.30-16.00. Avhengig av koronasituasjonen blir det undervisning på MF i kombinasjon med Zoom, eller bare på Zoom.

Undervisningsdager våren 2021:
9. januar, 23. januar, 6. februar, 13. mars, 10. april, 24. april og 8. mai

Det er ikke pliktig oppmøte eller noen obligatoriske innleveringsoppgaver. Det er en fire timers skoleeksamen i 4. juni.
 bruker Canvas som kontaktledd med den enkelte student.