Alumni

Vi vil gjerne ha livslange bånd mellom MF vitenskapelig høyskole og studentene som er uteksaminert. 

Dagens kunnskapssamfunn stiller krav til livslang læring, dialog og nettverksbygging. Det er fint å få faglig påfyll - også etter endt utdannelse. MF lærer også av alumners erfaringer i arbeidslivet. På MF arrangerer vi stadig seminarer, kurs, konferanser og fagdager som vi gjerne vil ha tidligere studenter med på. Sjekk mf.no eller Facebooksiden vår for å få informasjon om arrangementene. 

Faglig oppdatering

På mf.no, Facebook og i bladet MF finner du informasjon om relevant etter- og videreutdanning. I undervisningen kan din yrkeserfaring komme i dialog med godt kvalifiserte lærere. Denne dynamikken er verdifull både for deg og for oss.

mf.no og Facebook

På mf.no og Facebook kan du fra dag til dag følge våre aktiviteter og få informasjon om aktuelle utgivelser, kurs og konferanser.

Bladet MF

Gjennom bladet MF vil du få invitasjoner og informasjon om aktuelle arrangementer som er åpne for deg som . Du kan også holde deg oppdatert på aktuelle fagområder og forskningsfelt. Bladet inneholder både faglige og sosiale oppdateringer fra MF. Bladet er gratis, det finnes også i en elektronisk utgave på mf.no.

Gjenforening og jubileer

Har ditt kull ønske om å treffes igjen for å markere et jubileum? Vi hjelper gjerne til med den praktiske tilretteleggingen, slik som adresselister og invitasjoner. Vi kan også formidle fagpersoner dersom dere ønsker et faglig element i samlingen. Ta gjerne kontakt! 

Seniortreff på MF

En gang pr. semester inviterer MF pensjonerte teologer og kandidater med kristendom hovedfag til seniortreff. Les mer om dette ...

Kontakt oss
Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål knyttet til alumnivirksomheten.
Kommunikasjonsleder Lena Skattum Sandvik: lena.s.sandvik@mf.no