Alumni

Nettverket av tidligere studenter: MF Alumni - noe for både hodet og hjertet! MF Alumni vil bidra til å knytte nære og livslange bånd mellom MF vitenskapelig høyskole og studentene som er uteksaminert.

Dagens kunnskapssamfunn stiller krav til livslang læring, dialog og nettverksbygging. Dette gjelder både for tidligere studenter og for fakultetet selv. Kontakt med våre alumner er svært viktig for å sikre at MF lever opp til sine mål. Som tidligere student kan du med din erfaring formidle hva vi står for ute i samfunnet. I tillegg kan du gjennom MF Alumni bringe tilbake innsikt og relevans på en unik måte.

Faglig oppdatering

Som en del av vårt alumninettverk vil du få informasjon om relevant etter- og videreutdanning. I undervisningen kan din yrkeserfaring komme i dialog med godt kvalifiserte lærere. Denne dynamikken er verdifull både for deg og for oss.

mf.no

På mf.no kan du fra dag til dag følge våre aktiviteter og få informasjon om aktuelle utgivelser, kurs og konferanser.

Bladet Lys og liv

Gjennom bladet Lys og liv vil du få invitasjoner og informasjon om aktuelle arrangementer som er åpne for MF Alumni. Du kan også holde deg oppdatert på aktuelle fagområder og forskningsfelt. Bladet inneholder både faglige og sosiale oppdateringer fra MF. Bladet er gratis, det finnes også i en elektronisk utgave på mf.no

Åpen dag

MF inviterer til Åpen dag med spennende foredrag, debatter og aktiviteter annethvert år. Et spennende arrangement for hele alumninettverket! Og en gylden anledning til å få med seg hva som rører seg på forskningsfronten.

Gjenforening og jubileer

Har ditt kull ønske om å treffes igjen for å markere et jubileum? Vi hjelper gjerne til med den praktiske tilretteleggingen, slik som adresselister og invitasjoner. Vi kan også formidle fagpersoner dersom dere ønsker et faglig element i samlingen. Ta gjerne kontakt! (Se kontaktinformasjon nederst på siden)

Facebook - en møteplass

MF Alumni på Facebook fungerer som en møteplass der nye kontakter knyttes og gamle vedlikeholdes. Gjennom dette nettverket kan du holde kontakten med dine studievenner og følge med på hva som skjer.

Hvem kan være med?

Alle tidligere studenter er velkommen til å delta i nettverket.

Kontakt oss
Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål knyttet til alumnivirksomheten.
Kommunikasjonsrådgiver Lena Skattum Sandvik: lena.s.sandvik@mf.no