Vil din menighet være med?

Vi inviterer menigheter til en MUV-reise. Vil din menighet være med?

Menigheter inviteres til en 3-årig reise i menighetsutvikling. Last ned informasjonsbrosjyre til menighetsråd.


Et utfyllende velkomstnotat (for nærmere informasjon til menigheten)

  • Hva vil det si å være menighet?
  • Hva skal en menighet gjøre?
  • Hva er dine drømmer og tanker om menigheten?
  • Hvordan skal vi se helheten når vi får mange reformer og planer om ulike deler av menigheten?

Vi inviterer menigheter til et samarbeid om disse spørsmålene og utfordringene. Vi ønsker med dette å gjøre noe med en av visjonene for Den norske kirke: ”Sammen vil vi… drive menighetsutvikling preget av fornyet gudstjenestefeiring, trosopplæring og diakoni” (Visjonsdokument for Den norske kirke 2009-2014).

MUV-reise
Menigheter inviteres til en reise i menighetsutvikling på 2-3 år​. Last ned informasjonsbrosjyre til menighetsråd.

Et utfyllende velkomstnotat (for nærmere informasjon til menigheten)

Det kan lages avtaler med menigheter med annet omfang og innhold enn det som er omtalt i brosjyre og notat, ut fra behov og ønsker menigheten har.

Erling Birkedal er prosjektleder og har hovedansvaret for kontakten med menigheter i prosjektet:

Erling Birkedal

            Erling Birkedal, dr. art., førsteamanuensis. 
            E: erling.birkedal@mf.no