Om MUV

Organisering

MFs arbeid med menighetsutvikling ledes av prosjektleder/forsker Erling Birkedal.

Virksomheten er en del av MFs oppdragsvirksomhet overfor Den norske kirke og andre trossamfunn, som samordnes i et internt utvalg for etter- og videreutdanning og oppdragsforskning.

Det er jevnlige kontaktmøter for MUV med representanter fra Kirkerådet i Den norske kirke (avd. dir. Paul Erik Wirgenes) og KA (dir. Frank Grimstad).  

Økonomi

Virksomheten har blandet økonomi. Kirkerådet og enkelte organisasjoner gir bidrag etter nærmere avtale, og det søkes støtte fra ulike hold. Menighetene som deltar bidrar med en årlig avgift. MF, og også andre institusjoner vi samarbeider med, bidrar med arbeidskraft fra enkelte av sine ansatte. 

Medvirkende menigheter

Ti menigheter i Møre og Tunsberg bispedømmer var med i forsøksprosjektet 2008-2011. Etter den tid har det vært med menigheter/enheter fra flere bispedømmer, de flest i prosjekter over ca tre år:

  • Bjørgvin bispedømme: Fem menigheter i Bergenområdet fra 2011. Fem enheter i Bergen sentrum, fra 2013.
  • Stavanger bispedømme: Fire menigheter i Karmøy prosti, fra 2011
  • Agder og Telemark bispedømme: Fire menigheter i Skien prosti, fra 2011
  • Oslo bispedømme: Ni menigheter, fra 2012. Tre fra 2014.
  • Nidaros bispedømme: Fire menigheter, fra 2012
  • Borg bispedømme: To fra 2014. Fem fra 2015. Ti fra 2016 (de siste er med i et toårig opplegg, muv-Borg) 

Medvirkende fra MF

Ansatte ved MF som har spesielt ansvar i MUV:

Prosjektleder/forsker Erling Birkedal, erling.birkedal@mf.no 
Birkedal har ansvaret for kontakten med forsøksmenighetene og ulike samarbeidspartnere. 
Telefon: 22590518 / 92832645 

Leder EVU og oppdragsforskning Inge Westly, inge.westly@mf.no har delansvar for MUV og deltar på flere av samlingene med menigheter mm

Stipendiater og andre ansatte bidrar med avgrensede oppdrag, etter avtale med prosjektleder.