Kurs og seminarer

Vi arrangerer ulike kurs og seminarer på egenhånd, og i samarbeid med andre. Se både kommende og gjennomførte kurs her. 

Folkekirke i lokalsamfunnet

Ledelse av strategiske utviklingsprosesser i menigheten

Dette kurset (TEOL8590) er på 10 studiepoeng og går over 3-4 semester. Oppstart skjer når vi ser det er tilstrekkelig antall deltakere, og/eller det inngås avtale med aktuelle samarbeidspartnere (som bispedømme, prosti, fellesråd). Tilsvarende kurs ble gjennomført i 2016-2018 i samarbeid med Borg bispedømme.

Her kan du laste ned emnebeskrivelsen        

Her finner du litteraturlisten

----------------------------------------------------------------------------------------------

Gjennomførte kurs

 

Kirken mot 2030

Hele programmet finner du her.

Presentasjoner og innlegg fra arrangementet:
Birkedal - Innledende refleksjon
Repstad - Trender og scenarier
Furseth - DNK for "nordmenn"?
Hansen - Kirkens betydning i det flerkulturelle Oslo
Dale - Rammer for fremtidens kirke
Vad Nilsen - Utvikle soknemenigheten
Vik - Sinsen menighet i mangfoldig samfunn
Mosdøl - Lillestrøm menighet i mangfoldig samfunn
Stålsett - Avsluttende refleksjon

------------------------

Folkekirke i lokalsamfunnet

Ledelse av strategiske utviklingsprosesser i menigheten

Studie på MF våren 2016 – våren 2018, 10 studiepoeng (TEOL8590)

Her kan du laste ned emnebeskrivelsen.         All informasjon om påmelding er her.

Slik organiseres og gjennomføres studiet.       Her finner du litteraturlisten

------------------------

Menighetsutvikling - "Det umuliges kunst"

Seminar på MF om systematisk arbeid med menighetsutvikling i folkekirken.
Programmet for seminaret.

Ønsker du lydopptak fra seminaret? Ta kontakt med Erling Birkedal.

Presentasjoner og innlegg fra seminaret:
Intro: presentasjon (ppt)

Innledninger ved professor Harald Hegstad og prosjektleder Erling Birkedal:
Presentasjon Hegstad (ppt)
Presentasjon Birkedal (ppt)

Fortellinger fra fem menigheter med erfaring fra MUV:
Ruth Elisabeth Lien Myrvang - Siljan (ppt)
Martin Ljønes - Gjerdrum
Åse Maria Schmidt Haugstad - Nordstrand
Nina Lind - Jeløy (ppt)
Stein Mydske - Glemmen/Fredrikstad Domkirke (ppt)

Er det mulig å lede menigheter i et systematisk utviklingsarbeid? Ved praktikumsleder Fredrik Saxegaard
Presentasjon (ppt)

Refleksjoner over teori og praksis i systematisk utviklingsarbeid. Ved seniorrådgiver Turid S. Lannem
Presentasjon (ppt)

En kirke i alltid endring, ved dirketør i Kirkerådet Jens-Petter Johnsen
Presentasjon (ppt)

------------------------

Å være luthersk folkekirke i dag

Seminar på MF om menighetsutvikling i luthersk kirke, 1. mars 2017. 
Programmet for seminaret 

Presentasjoner og innlegg fra seminaret:​
Bakke: 4 B-er i ByMenigheten (pdf)
Bakke: 4 B-er i ByMenigheten (ppt)
Nordhaug: Menighet i luthersk kirke 
Onarheim: Asker, kirke i lokalsamfunnet (ppt) 
Heiene: Erfaringer fra europeiske prosjekt (ppt)

​-------------------------

Menighetsutvikling etter valget

02.03.2016
Hvilken utvikling for menigheten vil valgte kirkeledere arbeide for? 
Seminaret ble arrangert av «Menighetsutvikling i folkekirken» ved MF, i samarbeid med Kirkerådet og KA.

Her er programmet for seminaret

Presentasjoner og innlegg fra seminaret:​
- Erling Birkedal om mangfoldig kirke
Tron Fagermoen om valgte visjoner 
- Erfaringer fra MUV-prosjektet
 

​-------------------------

I samme hus ...

17. mars 2015
Seminar om menighetsutvikling og forståelse av menighet som fellesskap. 

Last ned brosjyre
Les mer ...

Presentasjoner og innlegg fra seminaret:
- Knut Lundby
- Harald Hegstad
Heid Leganger-Krogstad
​-
Ole Inge Bekkelund

​-------------------------

Seminar om ledelse i den lokale kirke

20. mars 2014.
Last ned informasjon og program for seminaret.

Presentasjoner og innlegg fra seminaret:

Einar Aadland 
Sabine Kleinbeck 
Erling Birkedal og Sunniva Gylver 
Harald Hegstad 
Grete Aaby 
Robert Wright

-------------------------

Menighetsutvikling i folkekirken i skandinavisk perspektiv 

videreutdanningskurs 2013 - 2014 (20 stp.)

Les mer om kurset her
Les omtale av kurset i InterCollecas

-------------------------

mandag 11. mars 2013:

Seminar om kirkeordning og lokal menighetsutvikling


Last ned seminarprogrammet ...

Presentasjoner og innlegg fra seminaret:
Erling Birkedal: Menighetsutvikling - en visjon og et program.
Björn Vikström: Soknet som eneht for kirkelig virksomhet og utvikling.
Marit H. Hougsnæs:Fra forsøk til forenkling

-------------------------

Våren 2012: Fagseminar

Fagseminar om ny bok om menighetsutvikling i folkekirken,

27. mars 2012.
Last ned seminarprogrammet (pdf)

-------------------------

Høsten 2011: 

Ledelse av utviklingsprosesser i menigheten. Om hvordan menighetsutviklende prosesser kan ledes. 

Kursbeskrivelse (pdf)

-------------------------

1. februar 2010 - 

Prestens rolle i menighetsutvikling.

Seminar med Patrick Keifert og Patricia T. Ellison, USA. Se Åpningsforedraget (PDF)

Høsten 2009: Menighetsutvikling i folkekirken (20 studiepoeng)

-------------------------

04.03.2009 - 

Konferansen menighetsutvikling og kirkelig planarbeid 

Materiell fra konferansen 

4.mars 2009 (Presentasjoner og innlegg fra konferansen): - lydfiler fra foredrag (mp3)
Jens Petter Johnsen"Hva vil vi med planverk og menighetsutvikling i Den norske kirke?" (presentasjon) Fullstendig manus: Last ned (Word)
Harald Hegstad"Teologiske perspektiver på menighetsutvikling"
Harald Askeland: "Organisasjonsteoretiske perspektiver på menighetsutvikling"
Heid Leganger-Krogstad"Trosopplæringsplanen som verktøy i menighetsutvikling"

-------------------------

19.02.2009: 

Konsultasjon om statistiske data og menighetsutvikling.